FİİLLERDE YAPI

Filleri yapı bakımından üç grupta inceleyebiliriz: A) Basit (Yalın) Fiiller: Yapım eki almamış fiillere basit fiiller denir. oku (mak) bil (mek) uç (mak)…  gibi. B) Türemiş Fiiller: Basit (kök) haldeki fiillere yapım eklerinin getirilmesiyle elde edilen fiillere türemiş fiiller denir. Addan, sıfattan ya da bir fiilden yeni fiiller türetilebilir. koş — uş (mak)      […]

BASİT VE BİLEŞİK ZAMANLI FİİLLER

Zaman ve kip anlamı bakımından fiilleri iki grupta inceleyebiliriz: A) Basit Zamanlı Fiiller: Tek bir kip ekiyle çekimlenmiş olan fiiller basit zamanlıdır: İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı. (şimdiki zaman) Kaptanın gözünde tüter dönüş özlemi. (Geniş zaman) Özlediğimiz bahar, nihayet geldi. (Geçmiş zaman) Yukarıdaki cümlelerde altı çizili fiiller tek bir zaman eki almıştır. Bu fiillerin hepsi de basit […]

İÇ ANADOLU BÖLGESİNİN BÖLÜMLERİ, BEŞERİ VE EKONOMİK UNSURLARI

BEŞERİ VE EKONOMİK UNSURLARI İç Anadolu Bölgesi’nin bazı ekonomik özellikleri şunlardır: Bölgenin ekonomisinde tarım, küçükbaş hayvancılık ve sanayi faaliyetleri önemlidir. Bölgede yağış azlığına karşın tarım önemlidir. Yer şekillerinin sade olması tarımsal faaliyetleri olumlu etkilemektedir. Bölgedeki yörelerde hem sulu hem de kuru tarım yapılmaktadır. Bölge genelinde buğday, arpa, çavdar gibi tahıllar ile şeker pancarı, patates, fasulye, […]

İÇ ANADOLU BÖLGESİ – DOĞAL UNSURLARI

İÇANADOLU BÖLGESİ Konumu itibariyle bölgeler arasında bağlantıları sağlayan yolların ortasında bulunan Iç Anadolu Bölgesi. tarih boyunca önemli bir fonksiyona sahip olarak doğu ile batıyı birleştirmiştir. Yüz ölçüm sıralamasında baştan ikinci sırada yer alan Iç Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç diğer coğrafi bölgelerle komşudur. DOĞAL UNSRLARI Iç Anadolu Bölgesi’nin flzlki yapısının genel özellikleri şunlardır: Bölgenin […]

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN BÖLÜMLERİ

Yukarı Fırat Bölümü Doğu Anadolu Bölgesi’nin en gelişmiş, en geniş, nüfusu en fazla olan bölümüdür. Bölgenin batısında yer alan bölümün, bölgenin diğer bölümlerine göre daha çok gelişmesinde etkili olan bazı faktörler şunlardır : İkliminin daha ılıman olması Yer altı kaynaklarının fazla ve çeşitli olması Tarımsal imkânların daha fazla olması Hidroelektrik üretiminin fazla olması Elazığ, Malatya, […]

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ – BEŞERİ VE EKONOMİK UNSURLARI

BEŞERİ VE EKONOMİK UNSURLAR Bölgenin ekonomik yapısında, nüfus ve yerleşme özelliklerinde yükseltinin fazla, yer şekillerinin engebeli olmasının olumsuz etkileri belirgindir. Bu olumsuzluklardan dolayı Türkiye’de sanayileşme hızının en düşük, nüfus ve nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölge özelliklerini kazanmıştır. Doğu Anadolu Bölgesi’nde enerji üretiminin fazla, yer altı kaynaklarının çeşitli olması ve iş gücü teminin kolay olması […]

FİİLİMSİLER

FİİLİMSİLER Fiilden türedikleri halda ad, sıfat, bağlaç, zarf görevlerinde kullanılabilen ve yan cümlecikler kurabilen sözcüklere fiilimsi (eylemsi) denir. Fiilimsiler, fiilden türeyen, ancak fiilin özelliklerini gösteremeyen sözcüklerdir. Öteden beri, çalışmayı çok sever. (Fiilimsi, isim görevli) Koyunları otlatan çoban o gün hastaydı. (Fiilimsi, sıfat görevli) Cadde cadde gazete satarak geçimini sağlıyor. (Fiilimsi, zarf görevli) Elimdeki işi tamamlayınca size haber […]

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ – DOĞAL UNSURLARI

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Yüz ölçümü en büyük olan Doğu Anadolu Bölgesi, şekil olarak üçgene benzer. Bölgenin İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerle sınırı vardır. Türkiye’nin komşularından olan Irak, İran, Nahcıvan, Gürcistan ve Ermenistan’ın da bu bölgeyle kara sınırı vardır. ÜIkemizde kuzey – güney doğrultusunda en geniş olan Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’den geçen birçok […]

ISI – SICAKLIK – GENLEŞME

ISI – SICAKLIK Bir maddenin moleküllerinin toplam enerjisine ısı, ortalama kinetik enerjisinin göstergesine sıcaklık denir. Isı kalorimetre kabıyia, sıcaklık ise termometreyle ölçülür. Isının birimi cal, joule… sıcaklığın birimi  ‘C, ‘K dir. Termometrelerde birim dönüşümleri aşağıdaki gibi yapılır:           Sıvılı termometrelerde daha hassas ölçüm yapmak için sıvının genleşme katsayısının ve sıvı haznesinin […]

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ISLAHATLARI

Özellikleri: Avrupa’daki gelişmelerden yararlanma yoluna gidilmemiştir. Islahatlar kişilere bağlı olarak yapılmış, kişilerin etkinliği sona erince ıslahatlar duraksa mıştır. Bu nedenle köklü değişiklik yapılamamıştır. Devletin düzenini sağlamak için kaba kuvvete baskıya başvurulmuştur. Islahatlarla devletin ilerlemesi sağlanamamış; sadece devletin gerilemesi geciktirilmiştir. Bu dönemin başlıca ıslahatçı padişah ve dev let adamları şunlardır: Kuyucu Murat Paşa:  Birinci Ahmed’in Veziriazamı […]

Sayfa 4 of 552« İlk...23456...102030...Son »