Papa Johannes Paulus II Kimdir?

Papa (Wadowice, Polonya, 1920). Asıl adı Karol Wojtyla olan johannes Paulus II (jean Paul II de denir) Krakow Üniversitesi’nde öğrenim gördük­ten sonra, bir çalışma karnesi elde et­mek ve böylece Almanya’da toplama kampına gönderilmekten kurtulmak için dört yıl işçi olarak çalıştı. Aynı za­manda tanrıbilim konusundaki öğre­nimini Krakow’da gizlice sürdürdü. 1946’da papaz olduktan sonra Roma’ya giderek tanrıbilim konusunda doktora yaptı. Ardından Lublin KatolikÜniversitesi’nde ve Krakow İlahiyat Fakültesi’nde ahlak konusunda ders verdi. 1958’de Krakow’da yardımcı piskopos oldu, felsefe alanındaki ders­lerini ve çalışmalarını sürdürdü. 1964’de Krakow başpiskoposluğuna atandı, 1967’de de papa Paulus VI ta­rafından kardinalliğe yükseltildi. 1978’deyeni papa johannes Paulus I’in, göreve getirilmesinden bir ay son­ra apansız ölümü üzerine, Roma’daki Kardinal Meclisi tarafından johannes Paulus II adıyla papalığa seçildi. Böy­lece Flaman asıllı Adrianus VI’dan (1522-1523) bu yana ilk kez İtalyan olmayan biri papalığa getirilmiş oldu (16 Ekim 1978).

Papa Johannes Paulus II

Papa Johannes Paulus II

Kilise’nîn devlete karşı etkin bir di­renme gücü oluşturduğu bir ülkede doğup büyüyen papa Johannes Pau­lus II doğal ve şaşırtıcı oluşuyla, güçlü insancıl yönüyle ve “çağdaş” tutu­muyla, temsil ettiği toplumun sevgi­sini kazanmayı bildi; belirli bir gele­nek yönünde yeni bir Hıristiyan kim­liği ortaya koymaya, daha dinamik, daha mücadeleci, kendinden daha emin ve daha yalın bir Kilise oluştur­maya çaba harcadı.

Halkı etkileyen bir başka yönü de yaptığı yolculuklar oldu: Papa olarak atanmasından dört ay sonra Meksi­ka’ya giden Johannes Paulus II, daha sonra anavatanı Polonya’ya, İrlan­da’ya, A.B.D’ne, Türkiye’ye, Fran­sa’ya, vb. ülkelere ziyaretlerde bu­lundu.

Zaman zaman, doğum kontrolüne, boşanmaya, kürtaja, papazların ev­lenmesine karşı geleneksel açıkla­malar da yapan Johannes Paulus II, aynı zamanda barış, adalet, insan hakları,özgürlük,vb.konulardaki gö­rüşlerini açıklamaktan geri kalmadı. 13 Mayıs 1981’de M. A. Ağca tarafın­dan düzenlenen suikasttan yaralana­rak kurtulan papa, görevinden bir sü­re için uzak kaldıktan sonra, 1982’de gezilerine yeniden başladı (1982- 1991 arasında dünyanın çeşitli ülke­lerine 50 yolculuk yaptı). 2 Mayıs 1991’de gerek marksçı devletçiliği, gerek liberal iktisadın aşırılıklarını şiddetle suçladı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.