Peygamber denildiğinde hangi kelime ve kavramları hatırlıyorsunuz?

Peygamber denildiğinde hangi kelime ve kavramları hatırlıyorsunuz?

Zeynep’in Hikayesi

Zeynep o gün çok heyecanlıydı. Öğretmenleri onlara, “Peygamber ve peygamberlere iman” konulu bir ödev vermişti. Konu hakkında kaynaklardan bilgi toplayıp yazmalarını ve sınıfta sunmalarını istemişti. Zeynep, kitaplardan konuyla ilgili bilgiler toplamadan önce bu konuda birinden yardım almak istiyordu. Teyzesi, annesini ziyaret için onlara gelmişti. Teyzesinden ödevi konusunda yardım alabilirdi.
Zeynep, teyzesine ödevinden söz ederek kendisine yardımcı olup olamayacağını sordu. Teyzesi de Zeynep’e severek yardım edeceğini söyledi.
Zeynep, teyzesine ödeviyle ilgili kafasında oluşan soruları sormaya başladı.

– Peygamber ne demek teyze?

– Zeynepçiğim, peygamber, Allah’ın buyruklarını insanlara ulaştırmak ve açıklamak için insanların arasından Allah tarafından seçilip görevlendirilen kişidir. Peygamberler insanlara Allah’ın varlığı ve birliği hakkında bilgiler verir. Allah’ın istek ve öğütlerini açıklar, ibadet ve ahlak ilkelerini öğretir. Kendileri de bu ilkelere uygun davranarak insanlara örnek olurlar.

Zeynep, teyzesine, Allah her topluma peygamber göndermiş midir, diye sordu. Zeynep’in sorular sorması teyzesinin hoşuna gitmişti. Zeynep’in başını okşayarak:

– Evet Zeynep, Allah insanı yaratıp yalnız bırakmamıştır. İlk insan topluluklarından başlayarak günümüze kadar her topluma mesajlarını iletecek bir peygamber görevlendirmiştir. Kur’an-ı Kerim’de Allah, “Andolsun ki biz,… her ümmete bir peygamber gönderdik… ” )Nahl suresi, 36. ayet) buyurarak her topluma mesajlarını iletmek için peygamber gönderildiğini bizlere bildirmektedir. Hz. Âdem hem ilk insan hem de ilk peygamberdir. Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kadar birçok peygamber gelmiştir. Örneğin Musevilerin peygamberi Hz. Musa, Hristiyanların peygamberi ise Hz. İsa’dır. Müslümanların peygamberi Hz. Muhammed’dir. Hz. Muhammed, son peygamber olup bütün insanlığa gönderilmiştir. Peygamberlerin bazılarının adları Kur’an’da bildirilmiştir. Ayrıca bu peygamberlerden başka peygamberler olduğu da belirtilmiştir.

Kur’an’da 25 peygamberin adı geçmektedir. Bunlardan bazılarıyla ilgili geniş bilgiler verilmekte, bazılarının sadece adı geçmektedir. Kur’an’da adı geçen peygamberler şunlardır:
Hz, Âdem, Hz. idris, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Lz. Lut, Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. İshak, Hz. Yakup, Hz. Yusuf, Hz. Şuayb, Hz. Musa, Hz. Harun, Hz. Davut, Hz. Süleyman, Hz. Eyyub, Hz. Zülkifl, Hz. Yunus, Hz. ilyas, Hz. Elyesa, Hz. Zekeriya, Hz. Yahya, Hz. İsa ve Hz. Muhammed.

Bizler Müslüman olarak peygamberlerin hepsine inanırız. Peygamberlere iman, İslam dininin inanç esaslarından biridir.

Annesi, Zeynep’e, “Allah insanlara peygamberler göndermeseydi neler olurdu?” diye bir soru yöneltti. Zeynep de az önce teyzesinden dinlediklerinden yararlanarak “Herhalde insanlar yaratıcılarını gerektiği gibi tanıyamaz, onun öğütlerini ve ona nasıl ibadet edeceklerini bilemezlerdi. Kötü davranışlara ve zararlı alışkanlıklara yönelebilirlerdi.” diye yanıtladı.

– Evet doğru, dedi teyzesi. Çünkü insan, aklıyla her şeyi bilemez. Bizi ve evreni yaratan Allah’ı aklımızla kavrasak bile onun bizden isteklerini tam olarak bilemeyiz. Bunları bizlere bildirenler peygamberlerdir. Allah, peygamberler aracılığıyla insanları iyiye, güzele ve doğruya çağırmış; kötü, çirkin ve zararlı işlerden de uzaklaşmalarını öğütlemiştir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de, “Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur…” buyrulmuştur.

Zeynep, teyzeciğim sizden ödevimle ilgili çok şey öğrendim, teşekkür ederim, diyerek odasına gitti.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.