peygamberlere gelen mesajların ortak amacı açısından yorumlayınız.

“Biz, Allah’a ve bize indirilene; İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve esbâta* indirilene, Musa ve İsa’ya verilenlerle Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah’a teslim olduk. deyin.”
Bakara suresi, 136. ayet.
*Esbât, torunlar demektir. Burada Hz. Yakup’un torunları kastedilmiştir.

Yukarıdaki ayet mealini peygamberlere gelen mesajların ortak amacı açısından yorumlayınız.

“Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” (Bakara suresi, 183. ayet.) Yukarıdaki ayet mealinde verilmek istenen mesajı peygamberlere gelen mesajların ortak amacı açısından değerlendiriniz.

Peygamberlerin yaşadıkları zaman ve mekân farklı olsa da getirdikleri mesajlar ve gerçekleştirmek istedikleri hedefler hep aynı olmuştur. Peygamberlerin ortak mesajlarının başında Allah’a, peygamberlere ve ahiret gününe iman yer alır. Ayrıca diğer inanç esasları, dünya ve ahiret mutluluğu, Allah’a nasıl ibadet edileceği gibi konular da peygamberlerin mesajlarındaki diğer ortak yönleri oluşturur.

Bütün peygamberler insanları yalnızca Allah’a inanmaya (tevhide) ve sadece ona ibadet etmeye davet etmişlerdir. Allah’tan başkasına kulluk etmekten sakındırmışlardır.

Peygamberler insanların kendilerine iman etmelerinin yanı sıra diğer tüm peygamberlere de inanmalarını istemişlerdir. Müslümanlar, tüm peygamberlere ve onlara indirilenlere inanırlar.

Bütün peygamberler; şirk, cehalet, hurafe, batıl inanç ve haksızlıklara karşı çıkmışlardır. Ayrıca barış içinde ve adalet ölçülerine uygun yaşamayı öğütlemiş lerdir. İnsanların yaptıkları iyiliklerin mükâfatlarını ahirette alacaklarını müjdelemişlerdir. Kötülüklerin ise cezasız kalmayacakları konusunda insanları uyarmışlardır. Bu nedenle ahirete inanmak tüm peygamberlerin ortak mesajları arasında yer almıştır.

Peygamberlere gelen mesajların ortak amaçlarından biri de dinî konulardaki anlaşmazlıkları gidermektir. Kur’an, başlangıçta insanların tek bir topluluk olduğunu, sonradan görüş ayrılığına düştüklerini ve bu yüzden ilahî kitapların gönderildiğini belirtir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.