Ramazanzade Abdünnafi İffet Efendi Kimdir?

Ramazanzade Abdünnafi İffet Efendi Kimdir? Osmanlı bilgini, vali, şair (Adana 1824-Hicaz 1891). Müderristi, Muaccelat nazırı olarak İstanbul’a geldi (1844). İmparatorluğun çeşitli merkezlerinde mal müdürü, defterdar, mutasarrıf olarak vazife gördü; Musul (1878-1879), Mamuretülaziz (Elazığ) ri880 valilikleri yaptı. İntihabı Memurin komisyonuna başkan seçildi (1888). Hacca gitti, orada öldü. Bilgili, ahlaklı, mütevazı bir şairdi; kitaba, kütüphaneye meraklıydı. 19 yazma, 422 basma eser tutan kitapları İstanbul Beyazıt Devlet kütüphanesindedir (Nu. 18 105-18 548).

Eserleri: Divançe-i Şiir (Küçük Divan), Mahzen-i Esrar- Şuara (Şairlerin Sırlar Mahzeni), Kâmil-ühAsar (Mükemmel Eserler [Hikâye] Girit, 1874) ve İslam büyüklerinden seçilmiş tercümeler ve yorumlar.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.