Seçim Nedir?

Seçim Nedir? Egemenlik hakkının, temsil yolu ile kullanılmasının bir zorunluluk olarak ortaya çıktığı ve 18. yüzyılın sonlarından itibaren temsil sisteminin benimsenmeye başlandığı görülür. Egemenlik hakkı, ister doğrudan doğruya halk tarafından, ister onun adına temsilcileri eliyle kullanılsın, her iki durumda da, kişinin iradesini belirtmesine gerek vardır.

Demokrasinin temel ilkelerinden biri de kuşkusuz, devlet iradesinin oluşmasına ve kullanılmasına halkın geniş ölçüde katılmasıdır. Bu da ancak seçimlerin, genel, eşit, serbest ve gizli oy esasına göre, her türlü kuşkudan uzak bir biçimde yapılmasına bağlıdır. Seçimler, ister çoğunluk, ister nisbi temsile göre yapılsın, ister hak, ister görev sayılsın, demokratik ülkelerde, siyasal yaşamın vazgeçilmez bir öğesi olmuştur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.