Selim İleri Hayatı ve Başlıca Eserleri

Türk öykücüsü ve romancısı (İstan­bul, 1949).

Selim İleriAtatürk Lisesi’ni bitirdikten (1968) sonra bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’de okuyan ve ardın­dan kendini bütünüyle yazarlığa ve­ren Selim İleri, ilk yazısını 1967’de Yeni Ufuklar dergisinde yayımladı. Yetişme çağında, duygulu, içe dö­nük, okumayı seven, sağlam dostluk­lar kurmaya çabalayan, belirli bir aile çevresi ve ilişkileri içinde sınırlan­mış bir gencin yaşamından kesitler veren ilk öykülerini Cumartesi Yal­nızlığı (1968) adlı kitabında topladı. “Düzyazı şiir” söyleyişindeki bu ilk öykülerinden sonra, aynı söyleyiş bi­çimine, bir üslup niteliği kazandırdı­ğı öykülerini Pastırma Yazı (1971) adıyla kitaplaştırdı. Daha sonraki öy­külerinde yer yer masalsı bir geçmiş zaman dünyası ile yaşanan zaman arasında ilintiler kurarak, karşılıksız kalmış sevgileri, kadın-erkek arasın­daki duygusal ilişkileri, özellikle de “kırgın” kadınların dünyasını yan­sıttı. Değişen toplum içinde yapısını korumaya ve yaşamını sürdürmeye çalışan “eski aile”nin bireylerini ele alarak bunların acılarım, yeni bir ya­şantıya geçişte karşılaştıkları zorluk­ları ve bu zorlukları aşmadaki çırpı­nışlarını, bir anlamda da “düşüşleri­ni duygusal bir biçimde sergiledi

Her Gece Bodrum (1976) adlı roma­nında toplumsal olayların karmaşası içinde yerini belirlemeye çalışan, ka­çışla kurtuluşu deneyen aydın kişi­nin çıkmazım, kadın-erkek ilişkileri­ni, karmaşık cinsel duyguların etki­siyle yaşanan bunalımları, dostluk arayışlarını anlattı. Sonraki yapıtla­rında toplumun geçirdiği değişimle­ri göz ardı etmeyen bir yazar olarak gözükmesine karşılık, ilk yapıtların­dan beri özenle üstünde durduğu bi­reyin dünyasını, ruhsal çözümlemelere daha da ağırlık vererek işledi. Se­lim İleri’nin deneme ve eleştiri türün­de de çalışmaları vardır.

Başlıca eserleri

Öykü: Cumartesi Yalnızlığı (1968); Pastırma Yazı (1971); Dostlukların Son Günü (1975; 1976 Sait Faik Hi­kâye Armağanı); Bir Denizin Eteklerinde (1980); Eski defterlerde Sol­muş Çiçekler (1982); Son Yaz Akşa­mı (1983); Kötülük (1992).

Roman: Destan Gönüller (1973); Her Gece Bodrum (1976; 1977 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü); Ölüm İliş­kileri (1979); Cehennem Kraliçesi (1980); Bir Akşam Alacası (1980); Yaşarken ve Ölürken (1981); Ölün­ceye Kadar Şeninim (1983); Hayal ve Istırap (1980); Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın (1991). Deneme, inceleme, eleştiri, anlatı, anı: Çağdaşlık Sorunu (1978); Aşk-ı Memnû ya da Uzun Bir Kışın Siyah Günleri (1981); Düşünce ve Duyar­lık (1982); Annem İçin (1983); Ka- melyasız Kadınlar (1983); Hatırlıyo­rum (1980); Seni Çok Özledim (1986).

Şiir: Ayışığı (1987).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.