Cemin kurallarına uygun bir şekilde yapılmasında on iki hizmetin önemi nedir?

On iki hizmet kimler tarafından, nasıl yerine getirilir? Anlatınız.

Cemin kurallarına uygun bir şekilde yapılmasında on iki hizmetin önemi nedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

Cem törenlerinde, törenlerin huzur sukunet içinde, belli bir tertip düzen içinde yapılması için, on iki kişi görevlendirilmektedir. Bu on iki kişi aynı zamanda on iki imamı da temsil eder. On iki kişi cem yerinin temizliğinden aydınlatılmasına, ayinin yönetilmesine kadar bütün işlere belirli kişiler görevlendirilmiştir. Böylece herhangi bir karışıklık ve aksama olmaz. her şey zamanında ve yerinde yapılmış olur.

İnsanlara hizmet etmek denince aklınıza neler gelmektedir?

Alevilik-Bektaşilikte cem esnasında yerine getirilen on iki hizmet vardır. Bu hizmetler on iki kişi tarafından belirli bir düzen içerisinde ve bazı kurallar çerçevesinde yapılır. On iki hizmet Hz. Ali başta olmak üzere onun soyundan gelen on iki imamı temsil etmektedir.

On iki hizmet şöyle sıralanabilir:
1. Dede: Cemi yöneten manevi önderdir.
2. Rehber: Cemde yapılanlara ve ceme katılanlara yardımcı olur. Dedenin en yakın yardımcısıdır. Dedenin olmadığı zamanlarda onun yerine cemleri rehber yönetir.
3. Gözcü: Cemde düzeni ve sükûneti sağlar. Rehberin yardımcısıdır.
4. Çerağcı (delilci): Cemevinde bulunan aydınlatma araçlarını yakar. Buhurdanlıkları ve mumları (çerağları) hazırlar. Meydanı aydınlatmak onun esas görevidir.
5. Zakir (âşık): Cem esnasında bağlama çalar, tevhit, düvaz-imam, mersiye, miraçname, semah vb. söyler.
6. Ferraş (süpürgeci): Cem yapılacak yerin temizliğinden sorumludur.
7. Sakka: Cem sırasında el suyu döker. Sakka, ibriktar olarak da adlandırılır.
8. Sofracı: Kurbancı veya lokmacı da denir. Kurban ve yemek işlerine bakar.
9. Pervane (semahçı): Semaha öncülük eder.
10. Peyikçi (haberci): Cemin yapılacağını insanlara duyurmakla görevli kişidir.
11. İznikçi (meydancı): Cemevinde semahserleri kaldırır. Postları yerine dizer.
12. Bekçi (kapıcı): Cemin ve ceme gelenlerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.