Cem törenlerinin toplumsal dayanışma, birlik ve kardeşlik açısından önemi nedir?

Cem nasıl yapılır? Anlatınız.

Cem törenlerinin toplumsal dayanışma, birlik ve kardeşlik açısından önemi nedir? Tartışınız

Cem, alevi toplumlarının birliğini ve kardeşliğini temsil eden bir ayin, bir birlikte olmadır. Dede önder kabul edilir onun etrafında herkes kardeş içinde bir birlik oluşturur.

 

Cem töreni hakkında neler biliyorsunuz?

Cem kavramı; toplanmak, bütünleşmek, bir araya gelmek anlamına gelir. Alevilik-Bektaşilikte ceme büyük önem verilir. Cemin yapıldığı mekânlar cemevi olarak isimlendirilir.

Dede, Alevilik-Bektaşilikte büyük saygı gösterilen manevi bir önderdir. Cem töreni de dede öncülüğünde yapılır. Cemde müminler hep birlikte aşkla Allah’a yönelirler. Cemde okunan gülbenk, dua, on iki imam aşkına söylenen düvaz-imam, deyiş ve nefesler arasında sık sık ve topluca “Allah Allah” denir. Her hizmet yapılmadan önce o hizmetin anlamını ifade eden bir Kur’an ayeti okunur. Böylece Hakk’a olan inanç tazelenmiş olur. Kalplerin Allah sevgisiyle dolması sağlanır.

Cem sırasında sık sık tevhitler okunur, “Lâ ilâhe illallâh” denir. Eller göğüslere konarak Hz. Muhammed ve ehl-i beyte salavat getirilir, ayrıca işlenmiş günahlar için tövbe istiğfar edilir. Dargın ve küskünler barıştırılır, ceme katılan canların birbirlerine rızalık ve helallik vermesi sağlanır.
Cemevine giren insan Hakk, Muhammed, Ali’nin divanına girdiğinin bilincinde olur. Cemevindeki mürşit postunda oturan dede ve babalara saygı gösterilmesi gerekir. Dede veya babanın oturduğu post, âlemlerin nuru Hz. Muhammed Mustafa ve onun ehl-i beytinin kutsal makamının sembolü kabul edilir.

Cem törenlerinde talip, mürşidin yani dedenin önünde diz çöker ve dede ona şöyle telkinde bulunur: “Mürşidini gerçek baban, rehberini gerçek anan bil. Yalan söyleme, haram yeme, gıybet etme, eline, beline, diline sahip ol, kibir ve kin tutma, kimseye haset etme, buğz, inat etme, gördüğünü ört, görmediğini söyleme, hilm (yumuşaklık) ile söyle, küçüğe izzet, büyüğe hürmet ve hizmet eyle…”

Alevilik-Bektaşilikte belli zamanlarda yapılan çeşitli cemler bulunmaktadır. Örneğin senenin ilk cemi, Alevi-Bektaşi büyüklerinden Abdal Musa adına yapılır. Abdal Musa cemi sonbahar aylarında gerçekleştirilir. Ölen bir kişinin yedisi veya kırkında kurban kesilip lokma dağıtılan cem, dâr cemi olarak adlandırılır. Alevi-Bektaşi geleneğine ve ilkelerine uymayan, genel ahlaka aykırı davranan kişiler düşkün sayılır. Düşkün ilan edilen kişiler durumlarını düzeltirlerse onların düşkünlüklerini kaldırmak için cem yapılır. Buna da düşkünlükten kaldırma cemi denir.

Ceme katılanlara kesilen kurbanların lokmaları dağıtılır. Dualar edilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.