Yol kardeşi olan kişiler birbirleriyle ilişkilerinde nelere özen göstermelidir?

Yol kardeşi olan kişiler birbirleriyle ilişkilerinde nelere özen göstermelidir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Alevilik-Bektaşilik’te yol kardeşliği, Ensar-Muhacir kardeşliğini temel alır. Medineliler, Mekke’den gelen müslüman kardeşlerine, evlerine almışlar, sofralarını varlıklarını paylaşmışlardır. Yol kardeşleri, birbirleriyle varlıklarını acılarını her şeylerini paylaşırlar, birbirlerine yalan söylemezler. İlişkilerine çok önem verirler.

Yol kardeşliği kavramını daha önce hiç duydunuz mu? Bu konuda neler biliyorsunuz?

Alevilik-Bektaşilikte, evli olan iki kişinin, aileleriyle birlikte dede huzurunda kurban keserek hayat boyu yol kardeşi olmaya söz vermesine “musahiplik” denmektedir. Musahiplik (yol kardeşliği) uygulamasının kökeni İslam’ın ilk yıllarına kadar dayandırılır. Hicret’in beşinci ayında Hz. Peygamber Mekkelilerle Medinelileri kardeş yaptığı sırada kendisi de Hz. Ali’yi kardeş olarak seçmiştir. Bu nedenle musahiplik, Alevilik-Bektaşilikte Muhammed-Ali yoluna girmenin temel şartı kabul edilmiştir.

Henüz daha İslam’ın ilk dönemlerinde, Medine’de yaşayan Müslümanlar nasıl evlerini, işlerini, bağ ve bahçelerini Mekke’den hicret eden Müslümanlarla paylaştılarsa musahipler de varlıklarını yol kardeşleriyle paylaşırlar. Şayet musahipler birbirlerinden kazançlarını esirgeseler ve acılarını paylaşmasalar inançlarına aykırı davranmış olurlar.

Kişi, ailevi durum, yaş, bilgi ve ahlak yönünden kendisine uygun olan ve bir hayat boyu geçinebileceği kimseyi kendisine musahip olarak seçmeye özen gösterir. Pir, musahip olan kişilere şöyle öğüt verir: “Evlatlarım! Siz musahip oldunuz. Başta musahip musahibinden malını esirgemeyecek. Aranızda tartışma çıksa Allah korusun temmuz sıcağında bir tülbent kuruyuncaya dek dargın dursanız derdinize derman bulunmaz. Yalan söylememek, haram yememek, zina yapmamak, dedikodu etmemek, elinle koymadığını almamak, gözünle görmediğini gördüm dememek, kimseyi incitmemek gerek. Nefsinize uymayın, yolunuzdan azmayın. Çiğ (haram) lokma yemeyin, Malı mala, canı cana katın. Hâlinize hâldaş, yolunuza yoldaş olun. Evlatlarım! Bu yol demirden leblebi, ateşten gömlektir. Hakk cesedinize can, gönlünüze iman verdi. Hakk size irfan yoluna girmeyi nasip eyledi. Hakk yoluna iman edip ikrar verdiniz. Bu ikrarınıza sadık kalacaksınız; Allah’ın birliğine, Hz. Muhammed’in peygamberliğine, İmam Ali’nin velayetine, ehl-i beytin soyu hürmetine yer gök şahit olsun.”

Alevi-Bektaşi kültüründe musahipliğin çok önemli bir yeri vardır. Çünkü musahiplik toplumun birlik ve bütünlüğü, insanların kardeşçe ve dayanışma içinde yaşamasına katkı sağlayan dinî bir uygulama olarak kabul edilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.