Şeytan ve kötülükleri ile ilgili ayetleri dikkate alarak şeytanın niçin kötülüğün simgesi

Şeytan ve kötülükleri ile ilgili ayetleri dikkate alarak şeytanın niçin kötülüğün simgesi olduğunu konuşunuz ve değerlendiriniz.

Kur’an-ı Kerim’de şeytan, kötülüğün simgesi olarak tanıtılmış ve onun kötülüklerinden korunmamız öğütlenmiştir.

Şeytandan korunmak için Allah’a güvenmeliyiz. Şeytan, Allah’a inanan ve güvenenlere kötülük yapamaz. Çünkü şeytanın gücü sınırlı, hile ve tuzakları zayıftır: “Şüphesiz ki iman edip de yalnız Rabb’ine güvenenler üzerinde şeytanın hiçbir etkisi yoktur. Onun gücü sadece kendisini dost edinenler ve Allah’a ortak koşanlar üzerinde etkilidir.” Nahl suresi, 99, 100. ayetler.

Rabb’imiz, “Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin…” Nûr suresi, 21. ayet. ayetiyle şeytanın  yolunun kötü ve yanlış olduğunu belirtmiş ve bizleri uyarmıştır. Şeytanın kötülüklerinden Allah’a  sığınarak şöyle dua etmemiz öğütlenmiştir: “Ve de ki: ‘Rabb’im! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım!” Mü’minûn suresi, 97. ayet.

Ayrıca Ayete’l-Kürsi, İhlâs, Felâk ve Nâs surelerini okuyarak da şeytanın kötülüklerinden Allah’a sığınabiliriz.
Şeytandan korunma konusunda Kur’an’ın öğütlerini dikkate almalıyız. Allah’a güvenip ona kulluğumuzu tam olarak yerine getirmeliyiz. Kötü söz söylemekten ve haramlardan sakınmalıyız. Kendimize ve topluma faydalı olacak iyi, güzel ve yararlı davranışlarda bulunmalıyız. Eğer bilmeden veya yanlışlıkla şeytanın yönlendirmelerine uyarak kötülük yaparsak derhal bu hatamızdan dönüp tövbe etmeliyiz.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.