Şeytanın kötülüğünden korunma konusunda Kur’an’ın öğütleri nelerdir?

Şeytanın kötülüğünden korunma konusunda Kur’an’ın öğütleri nelerdir? Örnek veriniz.

Şeytan her yolu deneyerek, insanları Allah yolundan uzaklaştırır. Her türlü günah işlemesi için vesvese ile teşvik eder. Allah Kuran’da şeytanın hilelerinden nasıl korunacağımız konusunda öğütler vermiştir.

“Çünkü şeytan sizin düşmanınızdır. Onun için siz de, onu bir düşman olarak tanıyın. O kendisine uyanları ancak alevli cehennemin ehlinden olmaları için çağırır.” (Fatır 6)

“Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. O, size ancak, kötülüğü, hayasızlığı ve Allah’a karşı bilmeyeceğiniz sözleri söylemenizi emreder.” (Bakara 168-169)

“Şeytan onlara va’deder. Onları olmayacak kuruntulara düşürür. Şeytanın kendilerine va’dettiği şeyler ise aldatmacadan başka bir şey değildir.” (Nisa 121)

Şeytanı bir düşman olarak görmeli, her zaman uyanık olmalı onun yapabileceği kötülükler bilinmelidir. Düşman olarak gördüğümüzde düşmana karşı nasıl hazırlık yapıyorsak öyle hazırlık yapmalı nasıl korunacağımızı öğrenmeliyiz.

“Haydi, Kur’an okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın. Gerçek şudur ki, iman edenler ve Rablerine güvenip dayananlar üzerinde onun hiç bir hakimiyeti yoktur. Onun hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah’a eş koşanlaradır” (Nahl 98-100)

Bu ayette bildirildiği gibi şeytanın hakimiyeti ancak şeytanı dost edinenleredir. Ondan Allah’a sığınanlara ve şeytanı düşman görenlere değildir.

Kötülük, hayasızlık Allah’a ortak koşulan davranılar şeytanın yoludur. Bu yola uyulamamalıdır.

Şeytanın aldatmacalarına, vesveselerine ve kuruntularına uyulmamalı, vadettiği şeyler yalandan başka bir şey değildir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.