Sınıfınızdaki Kütüphanecilik Kulübünün bir üyesi olduğunuzu düşününüz…

Sınıfınızdaki Kütüphanecilik Kulübünün bir üyesi olduğunuzu düşününüz. Grubunuzla birlikte ne tür etkinlikler yapabilirsiniz? Yazınız.

Öğrencilere okulda ve iş hayatında iş bölümünün yararını göstermek, buna alıştırmak ve bu alanda gelişmelerine yardımcı olmak.

Sosyal kulüp çalışmalarında öğrencilere dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığı kazandırmak.

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak.

Toplum ve okul kurallarına uygun olarak kitap okuma alışkanlığını kazandırmak.

Kitaplıklardan ve kitaplardan yararlanma yollarını öğretmek.

Öğrencilerin araştırmaya yönelik çalışmalar yapmasını sağlamak.
1.Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi.
2.Kulüp öğrenci temsilcisinin belirlenmesi.
3.Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi.
4.Yıllık çalışma planının hazırlanması.
5.Okulda mevcut olan kütüphanenin düzenlenmesi, temizliğinin yapılması.
6.Kütüphane nöbet listesinin oluşturulması..
7.10 Kasım Atatürk haftası ile ilgili olarak Atatürk kitaplarının tanıtılması.
8.Sosyal kulüp panosunun hazırlanması.
9.Öğrencilerin yararlı kitaplar okumaları için tavsiye derecesinde kararlar almak.
10.Kitap, gazete ve dergi okuma alışkanlığının kazandırılmasını sağlamaya yönelik bilgilendirme yapılması.
11.Kulüp panosunda “Kitap okuma alışkanlığı”nın önemini belirten yazı, şiir, resim vb. sergilenmesi.
12. Gönüllülük esasına dayalı olarak kütüphane kitap bağışı yapma etkinlikleri
13.Çalışmaların gözden geçirilmesi.
14. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi.
15.Kulüp öğrencileri ve gönüllü veliler işbirliği ile kitap bağışı kampanyası düzenlenmesi.
16.Kütüphanecilik haftası ile ilgili faaliyet düzenleyerek öğrencilere kütüphaneden nasıl faydalanılması gerektiği hususunda bilgi verilmesi.
17. Kitap okuma ile ilgili güzel sözlerin bulunup döviz ve afiş şeklinde okulun belirli yerlerine ve kulüp panosuna asılması.
18. Okul kütüphanesinde bulunan kitapların numaralandırılması.
19.Kitap okuma kampanyasının düzenlenmesi.
20.Ders çalışma ve sınavlarda başarılı olmada kitap okumanın yararlarının belirtilmesi.
21. Kütüphanecilik Kulübü olarak 23 Nisan etkinliklerine döviz ve afişler hazırlanarak katılmak.
22. Dünya Kitap Günü Kutlama etkinliğinin planlanması
23.“Çocuk ve Kitap” konulu yazıların, resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.
24. Ülkemizdeki Kütüphanecilik durumunun öğrencilere aktarılması.
25.Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi.

26.Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.
27.Yapılan çalışmalar ve sonuçlarının bir rapor halinde okul müdürlüğüne sunulması.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.