Anayasanın 74. maddesi neden önemlidir?

Anayasanın 74. maddesi neden önemlidir? Anayasa Md. 74 – Vatandaşlar ve karşılıklılık esası, gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Bu hakkı kullanılma biçimi kanunla düzenlenir.

Anayasanın 74. maddesi vatandaşlar açısından önemlidir, çünkü bu madde vatandaşlara dilekçe hakkı vermektedir. vatandaşlar kendileriyle ve kamuyla yani devletle ilgili problemlerinde, kamu yönetimi birimleriyle karşı karşıya geldiğinde haksızlığa uğradığında ve çıkan problemlerde yasama organı olan TBMM ye dilekçe ile başvurma hakkı vermektedir. Bu madde ile başvuru sonucunda kendisine cevap yazılacağı bildirilmektedir.

Devlet karşısında vatandaş zayıf durumdadır. Vatandaşa hak veren anayasa maddeleri çok önemlidir. Bu madde de onlardan biridir. Bu madde vatandaşa hak arama yolu göstermektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.