Sizce yazının icadı neden önemlidir?

Sizce yazının icadı neden önemlidir? İnsanlık uygarlık tarihinde, uygarlık ve teknolojiye en büyük katkıyı ve desteği sağlayan icat, yazının bulunuşudur. İnsanlar yazıyı kullanarak önemli olayları kaydetmeye başlamışlar, böylece, kültürel ve teknolojik gelişmeleri nesilden nesile, toplumdan topluma aktarabilmişlerdir. Yazı icat edilmeseydi, yaşadığımız dünyanın ne durumda olduğunu hayal edebilirmiydik. Uygarlık ve tekonolojinin gelişebilmesi günümüz dünyasının oluşabilmesinde, yazının icadı çok büyük bir öneme sahiptir.

yazının icadının önemi

Yazının kullanıma başlanması ile toplumlar arasındaki, iletişim ve ilişkiler gelişmiş, yapılan anlaşmalar kayıt altına alınabilmiştir. Böylece unutma ile oluşabilecek karışıklıklar önlenebilmiştir. kişiler sahip oldukları, düşünce ve bilgilerini, yazı ile yaygınlaştırabilmiştir. Doğru değişmeden diğer insanlara aktarım sağlanabilmiştir. Yazı ile toplum düzenleri, yazılı bazı kural ve hükümlere bağlanmıştır.

Tarihte bilinen ilk yazı M.Ö. 3200 li yıllarda Sümerlere ait çivi yazısıdır. Daha sonra Mısırlılar ve Hititliler bu yazıyı geliştirmişlerdir.

Yaznın icadı insanlara ticaret alanında büyük kolaylıklar sağlamıştır. İnsanlar ürettikleri yada sattıkları ürünleri önce kil tabletlere daha sonra papiruslara yazmışlardır. Bu insanlar önemli olayları papiruslara da yazmışlar. Hititlerin olayları yazdıkları günlükleri vardır.

Yaznın önemini kısaca özetletecek olursak, günümüz çağdaş medeniyet seviyesine ulaşılması yaznın icat edilmesi, ve aktarılması ile sağlanmıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.