Türklerin İslamiyet’ten önceki yaşam tarzlarının İslamiyeti kabul etmelerine etkileri

Türklerin İslamiyet’ten önceki yaşam tarzlarını göz önünde bulundurduğumuzda bu durumun onların İslamiyeti kabul etmelerine etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Türklerin inançları ve yaşam tarzları İslamı kabul etmelerinde, İslam’a hizmet etmelerinde büyük etkisi olmuştur.

Türkler Gök Tanrı’ya inanırlardı. İslam dini inancı tek tanrılı bir dindir.

Türklerin inancında Gök Tanrı her şeyi yaratandı ve en yüksekteydi. İslam dininde Allah her şeyin yaratıcısıdır. O en büyüktür.

Hükümdarı tahta Gök Tanrı getirirdi. Türkler ondan kut aldıklarına ve onun yeryüzünde Tanrı’nın temsilcisi olduğuna inanırlardı. İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed, Allah tarafından görevlendirilmiştir.

Türkler Güneş, yıldız, ay, dağ ve deniz gibi varlıklar kutsal sayılırdı. İslamiyette Vahiy yoluyla gelen Kur’an-ı Kerim kutsal kitaptır.

Türkler eski inançlarında Öldükten sonra dirilişe inanırlardı. İslamda da Öldükten sonra diriliş vardır.

Türkler eski inançlarında Cennet ve cehenneme inançları vardır. İslam dininde Cennet ve cehennem inancı vardır.

Türkler İnandıkları tanrıya kurban keserlerdi. Müslümanlar, Allah için kurban keserler.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.