Yaşadığınız bölgede doğal ortam değiştirilerek neler yapılmıştır?

Yaşadığınız bölgede, doğal ortam değiştirilerek neler yapılmıştır? Örnekler yazınız. İnsanlar doğal ortamı değiştirerek, doğaya zarar vermektedirler.

doğal ortam değiştirilerek neler yapılmıştır

Ülkemiz genelinde, özellikle batı kesiminde ve İstanbul çevresinde, en çok görülen doğal ortam değiştirme resimde görüldüğü gibi, ormanları açarak, konutlar yapmadır. Maalesef bu şekilde orman tahrip edilmiştir.

Doğal ortamı ve şekli bozulan yerlerden bir tanesi de, dere yataklarıdır. Dere yataklarına ev yapılmakta, yağışların çok yoğun olduğu dönemlerde sık sık buraları sel bastığını duymaktayız.

Kırsal kesimden kentlere olan göçlerle, şehirlerin çevrelerindeki doğal ortamlar ormanlar tahrip edilmiş bozulmuş, tarım alanları ovalara şehirler kurulmuştur.

Sanayileşme ve şehirleşme lüks yaşamı sonucunda enerji ihtiyacı artmış, bu enerji ihtiyacı karşılanmak için, doğal ortam bozulmaktadır.

Konutlarda ve işyerlerinde ısınmak için özellikle kalitesiz kömür kullanımı ile birlikte hava kirliliğine sebep olunmuş doğal ortamın bozulması sağlanmıştır.

Zirai ilaçların ve suni gübrelerin bilinçsiz aşırı bir şekilde kullanılması.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.