Yer altı ve yer üstü kaynakları nelerdir? Ne tür yatırım ve pazarlama yapılır?

Yer altı ve yer üstü kaynaklarına örnekler veriniz. Bu kaynaklardan biri ile ilgili ne tür yatırım ve pazarlama yapıldığını öğreniniz.

Türkiye’nin Yeraltı Kaynakları

Türkiye üzerinde bulunduğu jeolojik yapının bir sonucu olarak kendi hammadde ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayabilecek maden çeşitliliğine sahiptir. Türkiye maden üretimi ile 132 ülke içinde 28. sıradadır. 132 ülke arasında maden çeşitliliği bakımından 10. sıradadır.

Türkiye başta endüstriyel ham maddeler olmak üzere, metalik madenler, enerji ham maddeleri ve jeotermal kaynaklar açısından zengin bir konumda bulunuyor. Türkiye’de günümüzde dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden sadece 13’ü belirlenemezken, geri kalan 50 çeşit maden açısından zengin ya da çok zengin, 27 çeşit maden bakımından ise yetersiz kaynaklara sahip bulunuyor.

Rezerv yönünden, başta bor, trona, bentonit, mermer, feldspat, manyezit, alçı taşı, pomza, perlit, stronsiyum ve kalsit olmak üzere dünyanın sayılı zengin ülkelerinden birisi durumundaki Türkiye’de zengin maden açısından ilk sırayı 3 milyar ton ile dünya bor rezervinin yüzde 72’sini oluşturan bor mineralleri alıyor. Ayrıca, Türkiye, dünya feldispat rezervinin yüzde 23’ünü ve bentonit rezervinin ise yüzde 20’sini elinde bulunduruyor.

Dünya da ikinci büyük soda külü rezervi olan Beypazarı Trona yatağını işletmek üzere kurulan tesis, yılda 1 milyon ton soda külü, 100 bin ton sodyum karbonat üretimi ile dünya tüketiminin yüzde 2,5’ini karşılıyor.

Bilinen 3 bin 500’e yakın metalik ve 2 bin civarında endüstriyel ham madde yatak ve zuhurlarının bulunduğu Türkiye’de, 600’ün üzerinde sıcak su kaynağı ve 140’ın üzerinde belirlenmiş jeotermal enerji alanı yer alıyor

Türkiye’nin teorik altın potansiyelinin ise 6 bin 500 ton olduğu tahmin ediliyor. Türkiye, bu potansiyelle dünyada ikinci potansiyel ülke konumunda bulunuyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarla 700 ton altın görünür hale getirildi.

Ayrıca 12.4 milyar ton ile toplam dünya linyit rezervinin yaklaşık yüzde 1,6’sı Türkiye’de bulunuyor. İşlenebilir linyit rezerv miktarı ise 3.9 milyar ton düzeyinde olan Türkiye, rezerv ve üretim miktarı açısından dünya ölçeğinde orta sıralarda yer alıyor.

Türkiye’nin diğer önemli maden rezervleri ise şöyle: -Çinko-kurşun: Türkiye’nin metal içeriği olarak 860 bin ton kurşun, 2.3 milyon ton çinko rezervi bulunuyor.

Demir: Ortalama yüzde 50-55 tenörlü işletilebilir demir rezervi toplamı 113 milyon ton dolayında bulunuyor

Krom cevheri: Türkiye’nin krom rezervi 26 milyon ton civarında

Alüminyum: Alüminyum üretimine uygun boksit rezervi 87 milyon ton civarında bulunuyor.

Bakır: Türkiye’de toplam bakır rezervi, metal içeriği olarak 1.5 milyon ton bakır düzeyinde bulunuyor. Ekonomik olarak değerlendirilmeyen düşük tenörlü bakır kaynakları dahil edildiğinde toplam bakır kaynağı metal içeriği olarak 3.5 milyon tonu buluyor.

Trona: Türkiye, yaklaşık 900 milyon tonluk işlenebilir trona rezervi ile dünyada ikinci sırada yer alıyor.

Mermer ve doğal taşlar: Doğal taş bakımından, jeolojik yapısı itibarıyla zengin bir potansiyele sahip olan Türkiye, bu günkü verilere göre 3,8 milyar metreküp işletilebilir mermer, 2,7 milyar metreküp işletilebilir traverten, 995 milyon metreküp granit rezervi bulunuyor. Bu değerlere göre Türkiye dünya doğal taş rezervinin yaklaşık yüzde 40’ına sahip durumda. Yapılan araştırmalarda, ülkemizde 650’ye varan renk ve dokuda mermer çeşidinin bulunduğu belirlendi.

Seramik ve cam ham maddeleri: Sektörün ana ham maddesini kuvars, kuvarsit, kuvars kumu, feldspat, kil ve kaolen oluşturuyor. Türkiye’de 89 milyon ton kaolen, 354 milyon ton seramik ve refrakter kil, 239 milyon ton feldspat, 1.3 milyar ton kuvars kumu, 2.3 milyar ton kuvars-kuvarsit potansiyeli bulunuyor.

Çimento ve diğer yapı malzemeleri: İnşaat sektöründe büyük oranda hafif yapı elemanı ve beton agregası olarak da kullanılan ponza potansiyeli 1.5 milyar metreküp, perlit potansiyeli ise 5.7 milyar ton düzeyinde

Bentonit: Türkiye’de Ankara, Çankırı, Tokat, Edirne ve Ordu illerinde yoğunlaşan değişik alanlarda kullanılabilir 250 milyon ton bentonit rezervi bulunuyor.

Manyezit: 41-48 manyezit içerikli 106 milyon ton

Türkiye’nin Yer Üstü Kaynakları Nelerdir Kısaca Bilgi Verelim.

Bu yazımızda Ülkemizin yer üstü kaynaklarına yer vereceğiz.

Akarsular; Yer üstü kaynaklarının başında akarsular gelmektedir.Ülkemizin engebeli olması sebebiyle pek çok akarsu bulunmaktadır. Anca akarsular kısa ve denge profilineulaşmamış ve düzensiz rejimli biçimde görülmektedir. Bu özellikler itibariyle akarsularımızdan pek faydalanamayız. Ancak yüksek hidroelektrik potansiyeli elde ederiz.

Bitki örtüsü; Ülkemizin bitki çeşitliliğiçok fazladır. bunun ana faktörü iklim çeşitliliğidir.

Yer şekilleri; Ülkemizin yer şekilleri engebeli ve  yükseltisi fazladır.

Denizler ve göller; Yurdumuz üç tarafı denizlerle kaplı yarım ada biçimindedir. Bu sayededeniz ulaşımı gelişmiş ve ülkeye katkıda bulunmaktadır. Ayrıca Güney Doğu Anadolu bölgemiz dışında diğer tüm bölgelerde doğal göle rastlamak mümkündür. Bu göllerden tuzüretilir. Turizme katkı sağlar ve tatlı su balıkçığına yardımcı olur.

Toprak ve taşlar; Tarımın olmazsa olmazı olan toprak verimi artıran bir unsurdur.

Doğal oluşumlar; Dikit, sarkıt ve mağaraları bulunması yönünden zengin doğal oluşumu bulunan bir ülkeyiz. Bu da turizmi geliştirmektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

  1. bence çok uzun ve ben yatırım ve pazarlamaların nerede yapıldıgını göremedim daha kısa açıklarsanız sevinirim

  2. azcık daha kısa olabilirdi,performans ödevleri için ideal ama normal ödevlerde çok uzun daha kısa ve net cevaplar olabilir ama siteniz çok güzel tüm sosyal ödevlerime buradan araştırıyorum sağolunnnnnnnnn :))

  3. bnce güzel ama çok uzun kısa ve öz olmalıydı bnce ama yinede güzel emeğinize saygı duyuyoruzz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.