Madenlerin başka nerelerde kullanıldığını araştırınız.

Aşağıdaki fotoğrafları inceleyiniz, madenlerin başka nerelerde kullanıldığını araştırınız. Tarım ürünlerinin olduğu gibi madenlerin de sanayi ve diğer ekonomik faaliyetlerde ham madde değeri vardır. Örneğin, demir madenine bağlı demir çelik sanayi ülkemizin ekonomisi için vazgeçilmez bir sektördür. Nitekim madenler birçok ürünün yapımında kullanılmaktadır. Yer altı kaynakları denilince ilk olarak aklımıza madenler gelmektedir. Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün “Görünür Maden Rezevleri” araştırma raporuna göre, Türkiye’de toprak altında yaklaşık 50 milyar ton civarında, “ticareti yapılan” 49 ayrı cins ve özellikte maden bulunuyor.

madenlerin kullanıldığı alanlar

Ülkemiz, maden kaynakları açısından 132 ülke arasında üretim itibariyle 28., çeşitlilikte ise 10. sırada yer alıyor. Ayrıca dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden 77’si Türkiye’de bulunuyor. Araştır­maya göre, Türkiye’deki en büyük maden rezervleri ise dolamit, mermer, linyit, kaya tuzu, taşkömürü, bor, trona ve ponza taşıdır.

Yer altı kaynakları sanayide ve enerji üretiminde kullanılırlar. Taş kömürü, linyit, petrol, doğalgaz, uranyum, toryum gibi yer altı kaynakları enerji üretiminde ham madde olarak kullanıldıkları için enerji kaynağı olarak da adlandırılırlar.

Madenler, insan hayatı için vazgeçilmez doğal kaynaklardır. Yaşamı kolaylaştıran araç ve gereçlerin tamamına yakınının yapımında madenler kullanılmaktadır. Gelişmiş ülkelerin bugünkü teknoloji ve refah düzeyine ulaşmalarında maden kaynakları da önemli rol oynamıştır. Ülkeler, maden ve madene dayalı sanayiden büyük miktarda gelir elde etmektedirler. Ülkemizde çıkarılan madenlerin önemli bir kısmından inşaat sektöründe ve sanayide hammadde olarak yararlanılmaktadır. Ayrıca bir kısmı da ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Ülkemizde madenciliğin ekonomiye katkısının millî gelire oranı yaklaşık %1,2’dir. Aşağıda yer alan internet haberinden de anlaşılacağı gibi madenciliğin ülkemiz ekonomisindeki önemi her geçen yıl artmaktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.