Yürütmenin Düzenleme Yetkisi Nedir?

Yürütmenin Düzenleme Yetkisi Nedir? Yürütme içinde yer alan yönetim, görev alanına giren işleri yürütebilmek için, yasalara aykırı olmayan, fakat onların uygulanmasını gösteren düzenlemelerde bulunabilir. Buna, yönetimin düzenleme yetkisi denir. Aslında bu yetki, tüm yürütme organını kapsayan bir yetkidir.

Düzenleme yetkisi, kamu yönetiminin düzenli bir biçimde işlemesini, sağlayan bir yetkidir. Takdir yetkisinin olduğu her alanda, düzenleme yetkisi de vardır. Bu aynı zamanda, takdir yetkisinin nesnel kullanılmasını sağlayan yollardan biridir.

Yönetimin düzenleme yetkisi iki biçimde ortaya çıkmaktadır. Bunlardan biri genel düzenleme yetkisi, diğeri de özel düzenleme yetkisidir. Bir de buna, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini eklemek gerekir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.