Adalet bir gün herkese lazım olur sözünü adaletin fert ve toplum için gerekliliği

“Adalet bir gün herkese lazım olur.” sözünü adaletin fert ve toplum için gerekliliğini düşünerek yorumlayınız. Adalet, dinin temel ilkelerindendir. Yüce dinimiz İslamiyet, her işte adaletin esas alınmasını emretmiştir. Kur’an-ı Kerim’de; konuşmada, yargılamada, alışverişte, ailede, insan ilişkilerinde ve diğer konularda adaletli olmamızı isteyen birçok ayet yer almaktadır. Örneğin, bir ayette “Allah size, … insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder…” buyrulmaktadır.

Adalet; hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk; herkese kendine uygun düşeni ve hakkı olanı vermektir. İnançları, soyları, dilleri veya renkleri, makamları ne olursa olsun, tüm insanlar insan olmaları yönüyle eşittirler ve aynı haklara sahiptirler. Okumak, çalışıp gelir elde etmek, mal edinmek birer haktır. Derslerinde başarılı olan öğrencinin iyi not alması da onun hakkıdır. Her insan, hakkını korumalı ve serbestçe kullanabilmelidir.

Ancak kişinin, kendi haklarını kullanırken başkalarının haklarına zarar vermemesi onun bir görevidir. Her insanın kendi hakkını gerektiği şekilde ve özgürce kullanabilmesini sağlamak ve buna engel olmamak adalettir. Suç işleyen bir kimseye hakettiği cezanın verilmesi, işçiye ücretinin zamanında ve eksiksiz verilmesi adalettir. İslam dini de insanların hak larının tam olarak verilmesini emretmektedir.

Her insan, adaletli olmaya ve adaletin gereğini yerine getirmeye önem vermelidir. Çünkü adalet; kişilerin haklarını, aile ve toplum hayatında düzeni, huzuru korur. İnsanların birbirlerine olan güvenlerini pekiştirir. Bu nedenle insanlar arasındaki ilişkilerin iyi ve sağlıklı olarak devam etmesi, toplumun barış ve huzur içerisinde yaşaması için adalete önem verilmesi gerekir. Adalete uyulmaması ise haksızlıkların ve zulmün artmasına neden olur. Bu da toplumda kargaşaya, huzursuzluğa yol açtığı gibi insanlar arasında güvensizlik oluşturur. İnsanların haklarını korumayı ve barış, huzur, güven içinde yaşamayı esas alan dinimiz, adalete titizlikle uyulmasını ve adaletten ayrılınmamasını ister.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.