Emanet kavramını açıklayınız? Emanetin korunması niçin gereklidir?

Emanet kavramını açıklayınız? Emanetin korunması niçin gereklidir? Belirtiniz. Emanet, korunması için birine veya bir yere bırakılan eşya, para, kimse ve benzerlerine denir. Emanet edilen bir şeyi kötü kullanmak, geri vermemek ya da sahibinden izinsiz olarak başkasına vermek emanete ihanet sayılır.

Dinimiz emanete ihanet etmeyi yasaklamıştır. Peygamberimiz (S.A.V.) bu konuda, “… Size emanet edilen şeye ihanet etmeyin.” demiştir. Kendisi de başkalarından ödünç aldığı eşyaları iyi kullanmış ve zamanında geri vermiştir. İnsanların ona güvenerek emanet ettikleri para, mal, eşya ve benzeri şeyleri de korumuş ve sahiplerine aynı şekilde teslim etmiştir. Örneğin, Mekkelilerden bazıları geçimlerini ticaret yaparak sağlardı. Uzak bölgelere çeşitli mallar götürüp satar, ihtiyaç duydukları eşyaları da alıp dönerlerdi. Haftalarca süren bu yolculuğa çıkacakları zaman evlerindeki değerli eşyalarını, koruması için Peygamberimize bırakırlardı. Peygamberimiz, onların eşyalarını korumuş ve geldiklerinde teslim etmiştir.

Biz de insanların güvenip bize bıraktıkları araç ve gereçlere zarar vermemeli, onlara titizlikle ve kendi malımız gibi sahip çıkmalıyız. Yararlanmak için başkalarından aldığımız araç ve gereçleri dikkatli kullanmalıyız. Bir arkadaşımızdan borç almışsak borcumuzu geciktirmeden ödemeliyiz. Çünkü Yüce Allah, Kur’an’da, “… Birbirinize bir emanet bırakırsanız, emanet bırakılan kimse, emaneti sahibine versin…” buyurmuştur. Peygamberimiz de “Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin.” diyerek aynı şekilde öğütte bulunmuştur. İnsan, Yüce Allah’ın verdiği manevi emanetleri de korumalıdır.

Örneğin akıl, sağlık ve zaman, insana verilmiş manevi birer emanettir. İnsan, zamanını iyi değerlendirmeli, okuyup araştırmalar yaparak bilgisini artırmalıdır. Aklını kullanmasına ve beden sağlığına zarar verecek kötü alışkanlıklardan uzak durmalıdır.

Arkadaşlarımızın açtıkları sırları emanet kabul edip başkalarına anlatmaktan kaçınmalıyız. Okulumuzdaki araçları da birer emanet saymalı, özenle kullanmalıyız. Çünkü kullandığımız araçların milletin malı olduğunu ve onlarda herkesin hakkının bulunduğunu bilmeliyiz. Bu araçları, bizden sonra başka öğrencilerin de kullanacaklarını düşünmeliyiz. Okulumuzdaki sıra, masa, yazı tahtası ve benzeri araçları özenle kullanmalıyız.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.