Adalete önem verilen bir toplumla adaletin önemsenmediği bir toplumda insan ilişkileri

Adalete önem verilen bir toplumla adaletin önemsenmediği bir toplumda insan ilişkilerinin nasıl olacağını karşılaştırarak değerlendiriniz. Ulaştığınız sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

Adalet, her şeyin ve herkesin hakkını vermek, orta yolu tutmak, ölçülü ve dengeli davranmaktır.

Adaletin uygulanmadığı yerde sosyal ve ekonomik dengesizlikler baş gösterir. Haksızlık ve
kargaşa toplumu huzursuz eder.

adaletli ve adaletli olmayan toplum

Adaletin gerçekleştiği, hukukun hakim olduğu toplumlarda barış, huzur ve güven sağlanır. Herkes kendi hakkına razı olur, başkalarının hakkına da saygı gösterir. Adalete önem verilmeyen toplumlarda ise kötülük, zulüm ve haksızlıklar artar. Bu da toplumlarda kavgalara ve anlaşmazlıklara yol açar. Toplumda barış ve güven ortamının bozulmasına neden olur. Bütün bunlar adaletin hem fert hem de toplum açısından önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de adaletli olmayı emre­den birçok ayet bulunur. Bunlardan birinde Yüce Allah, “Allah size… insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğüt veriyor…” (Nisâ suresi, 58. ayet.) buyurur. Başka bir ayette ise şu ifade yer alır: “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun… Adaletten sapmayın…” (Nisâ suresi, 135. ayet.) Böylece Yüce Allah, yakınlarımız aleyhine bile olsa mutlaka adaletli olmamız gerektiğini belirtir.

 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.