İslam dininin adaletli olmaya verdiği önemi araştırınız.

İslam dininin adaletli olmaya verdiği önemi araştırınız. İslam dininde adaletli olmaya büyük önem verilir. İnsanlardan, birbirlerinin haklarına saygı göstermeleri istenir. Ölçü ve tartıda hile yapmak, haksızlık etmek, yalan söylemek, yalancı şahitlik yaparak adaleti yanıltmak ise dinimizde açıkça yasaklanır. Müslümanlara hakkaniyetli davranmaları ve adil olmaları öğütlenir.

Adaletin gerçekleştiği, hukukun hakim olduğu toplumlarda barış, huzur ve güven sağlanır. Herkes kendi hakkına razı olur, başkalarının hakkına da saygı gösterir. Adalete önem verilmeyen toplumlarda ise kötülük, zulüm ve haksızlıklar artar. Bu da toplumlarda kavgalara ve anlaşmazlıklara yol açar. Toplumda barış ve güven ortamının bozulmasına neden olur. Bütün bunlar adaletin hem fert hem de toplum açısından önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de adaletli olmayı emreden birçok ayet bulunur. Bunlardan birinde Yüce Allah, “Allah size… insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğüt veriyor…” (Nisâ suresi, 58. ayet.) buyurur. Başka bir ayette ise şu ifade yer alır: “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun… Adaletten sapmayın…” (Nisâ suresi, 135. ayet.) Böylece Yüce Allah, yakınlarımız aleyhine bile olsa mutlaka adaletli olmamız gerektiğini belirtir.

dinimiz adaletli olmayı emreder

İnsan zaman zaman çevresindeki kişilere kızabilir. Çeşitli nedenlerle başkalarına öfkelenebilir, hatta kin duyabilir. Ancak kişi ne kadar öfkeli olursa olsun yine de hakkaniyetli davranmalıdır. Her türlü haksızlıktan kaçınmalı, adaletli olmayı ilke edinmelidir. Yüce Allah bir ayette, “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adil davranmamaya itmesin. Adaletli olun; bu, Allah korkusuna daha çok yakışan (bir davranış)tır…” (Mâide suresi, 8. ayet.) buyurarak bu konuda bizleri açıkça uyarmıştır. O halde bizler de dinimizin uyarılarını dikkate alalım. Adaletli, dürüst, güvenilir insanlar olmaya önem verelim. Güzel ahlaklı, dürüst ve adil kimselerin herkes tarafından sevileceğini, toplumda saygı göreceğini bilelim.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.