Amasya Antlaşması ve Heyet-i Temsiliyenin Ankara’ya Taşınması

AMASYA ANLAŞMASI

Mustafa Kemal Paşa, Rauf ve Bekir Sami Beylerle birlikte Amasya’ya gel­di. Görüşmeler 20 Ekimde başladı. İs­tanbul temsilcisi Salih Paşa ile Ana­dolu ulusal hareketinin önderleri ara­sında iki protokol imzalandı. Birinci protokolda hükümetin otoritesine say­gılı davramlacağı, milletvekili seçim­lerinin serbestçe yapılacağı, askerin siyasetle uğraşmayacağı gibi ulusal hareketin önderleri için ödün sayıla­bilecek maddeler yer alıyordu. İkinci protokolsa, Sivas Kongresi bildirisi­nin, hükümet tarafmdan kabul edilişi niteliğindeydi.

Ama İstanbul hükümeti, Amasya’da imzaladığı protokolün gereğini yerine getirmiyordu. Öte yandan, ulusal ha­reketin de, hükümete boyun eğmeye niyeti yoktu.

HEYET-İ TEMSİLİYE ANKARA’DA

Sivas’ta bulunan Heyet-i Temsiliye’ nin, İstanbul ve Batı Anadolu’yla ha­berleşmesi, ulaşım sorunu yüzünden çok güç oluyordu. İstanbul’dan gelen uzun telgraflar ve mektuplar Ankara’ da özetlenerek Sivas’a telgrafla bildiriliyordu. Bu koşullar altında Sivas’ ta uzun süre oturup, telgraf telleriyle büyük bir harekâtı yönetmek olanak­sızdı. Mustafa Kemal Paşa, en uygun merkezin Ankara olduğunu düşünü­yordu. Ancak, başta Kâzım Karabekir Paşa olmak üzere birçok kişi, Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya gitmesine karşıydılar. Mustafa Kemal Paşa, 3 Ekim 1919’da Heyet-i Temsiliye’ye Ankara’ya gitmeyi kabul ettirdi. Kay­seri ve Kırşehir üzerinden 27 Aralık 1919’da heyet Ankara’ya ulaştı ve büyük törenlerle karşılandı. Mustafa Kemal Paşa’mn Ankara’ya gelişi, Kurtuluş Savaşı’nda yeni bir aşama­nın başlangıcım oluşturuyordu.

 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.