Atatürk, Sivas ve Ankara’da neden gazete çıkarma ihtiyacı duymuş olabilir?

Atatürk, Sivas ve Ankara’da neden gazete çıkarma ihtiyacı duymuş olabilir? Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Anadolu’ya geçtiğinde de Türk ve dünya kamuoyunu aydınlatmak için yeni bir gazete çıkarma ihtiyacı hisseder. Bu amaçla 11 Eylül 1919’da sona eren Sivas Kongresi’nin ardından İrade-i Milliye gazetesini kurar. Gazetenin Atatürk tarafından İrade-i Milliye olarak belirlenmiştir.

Başlangıçta haftada bir, sonraları haftada iki ve günlük olarak yayımlanan gazetede Sivas Kongresi tutanaklarına, Mustafa Kemal’in bildirgelerine ve konuşmalarına yer verilmiştir.Mustafa Kemal Paşa, Ankara’ya geldiğinde burada alınacak kararların millete duyurulması için yeni bir gazeteye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bu nedenle Ankara’da verdiği ilk direktif “Bir gazete çıkaracağız.” oldu.

Böylece adını Atatürk’ün verdiği Hâkimiyet-i Milliye gazetesi 10 Ocak 1920’de yayın hayatına başladı. Gazete, Ankara’da matbaa olmadığı için Konya’dan getirtilen baskı makinesinde basıldı.

Hâkimiyet-i Milliye gazetesi, Sivas Kongresi’nde kurulmuş olan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve onun yönetim kurulu olan Temsil Heyetinin yayın organıydı. 1934 yılına kadar Hâkimiyet-i Milliye adıyla çıkarılan gazete o tarihten sonra yayın hayatına Ulus adıyla devam etti.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.