Bir konuda birden çok görüş ve düşünce olmasının faydaları nelerdir?

Din anlayışındaki farklılıklar neden zenginlik olarak görülmelidir? Belirtiniz.

Bir konuda birden çok görüş ve düşünce olmasının faydaları nelerdir?
Yüce Allah insanları farklı özelliklerde yaratmıştır. Bu nedenle insanların zevkleri, alışkanlıkları, kişilik yapıları ve düşünceleri de birbirinden farklıdır. Farklılık, düşünce zenginliğine katkı sağlar. Bir konuda herkesin aynı düşünceyi benimsemesi, aynı görüşte olması istenmeyen bir durumdur. Böyle bir durum düşüncenin durgunlaşmasına, donuklaşmasına neden olur. Aynı şey din anlayışı için de geçerlidir. O nedenle dini ilkeler, ayet ve hadisler tek bir bakış açısıyla yorumlanmamalıdır. Din anlayışındaki farklılıklar olumsuzluk değil, zenginlik olarak görülmelidir. Dini konularda farklı görüşler olduğunda, insanlar bunlar içerisinden kendilerine daha uygun gelen görüşü benimseyebilirler. Dolayısıyla dinimizin ilkelerini daha içten ve rahat bir şekilde uygulama imkanı bulurlar.

Din anlayışındaki farklılıklar düşünce ve kültürün zenginleşmesine katkı sağlar. Zaten İslam dini de düşünce özgürlüğüne büyük bir önem verir. Dinimizin fikir hürriyetine verdiği önem sonucunda İslam dünyasında farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Tarih boyunca İslam âlimleri görüş ve düşüncelerini ifade etmek için çok sayıda eser yazmışlardır. Bu âlimlerimizin özverili çalışmaları sonucunda Kur’an ayetlerini açıklayıp yorumlayan “tefsir” ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hadislerini araştırıp inceleyen “hadis” ilmi doğmuştur. İslam dininin ilkelerini, temel inanç esaslarını tespit edip savunmak amacıyla da “kelam” ilmi geliştirilmiştir. Bu gibi ilimler de İslam düşüncesinin zenginleşmesine önemli bir katkı sağlamıştır.

İslam dininde düşünce hürriyetine verilen öneme bağlı olarak âlimlerimiz, ortaya çıkan yeni meseleler ve ihtiyaçlara göre Kur’an ayetlerini her çağda yeniden yorumlamışlardır. Dini konulardaki görüş ve düşüncelerini serbestçe açıklamışlardır. Aynı konuda birçok İslam âlimi görüş açıklamıştır. Böylece dini konularda farklı görüş ve düşünceler ortaya çıkmıştır.

Müslümanlar bu görüşlerden kendilerine en uygun olanı alıp uygulama imkânına kavuşmuştur. İslam âlimlerinin Kur’an ve hadisleri her çağda yeniden yorumlamaya yönelik çabaları, Müslümanların yaşadığı toplumlarda dinamik bir kültür ve düşünce zenginliği oluşmasına katkı sağlamıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.