Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerin neler olabileceği hakkında araştırma yaparak

Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerin neler olabileceği hakkında araştırma yaparak bu faktörlerin neler olduğunu sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. 

Artan Dünya nüfusunun gıda, sağlık ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması ve teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte insanın doğadan daha çok yararlanma isteği, ekosistemlerin bozulmasına, dolayısıyla biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olmaktadır. Örneğin insanların neden olduğu aşırı otlatma, orman yangınları, çevre kirlilikleri, yanlış tarım uygulamaları, tarımda aşırı kimyasal kullanımı, kontrolsüz avlanma, yol ve baraj inşaatları, nüfus artışı nedeniyle yeni yerleşim alanları açılması gibi faktörler ekosistemleri, dolayısıyla biyolojik çeşitliliği tehdit etmektedir. Bundan dolayı da Dünya’nın hemen hemen her ülkesinde nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan birçok bitki ve hayvan türü vardır.

Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi, bireylerin yaşam düzeylerinin artması ve şehirlerin giderek büyümesi doğal çevrenin değişmesine, birçok canlı habitatının ortadan kalkmasına ve Dünyanın her geçen gün daha da yaşanması güç bir hale gelmesine sebep olmaktadır. İletişim organlarında, dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkan çevre sorunlarıyla ilgili haberlere sürekli tanık oluruz.

toplu balık ölümleri

Son yıllarda ülkemizi çevreleyen denizlerde görülen kirlilikler sonucunda balık türlerinde ve sayısında azalma olmuştur. Denizlerimizdeki kirliliğin en önemli nedeni, başka ülkelerden geçerek denizlerimize dökülen akarsuların sanayi ve çevresel atıklarla kirlenerek gelmesidir. Sulardaki kirliliğin etkisi bazen göllerde ve akarsularda ortaya çıkan toplu balık ölümleriyle görülebilmektedir.

fosil yakıtların zararları

Dünyadaki çevre sorunlarından biri ormanların tahrip edilmesidir. Ormanlar birçok canlının habitatıdır. Ormanlar kereste elde etmek, tarım alanı ve yerleşim alanı açmak, yol yapmak vb. nedenlerle kesilerek ve yakılarak tahrip edilmektedir. Böylece birçok canlının habitatı kaybolmakta, bu da canlıların nesillerinin tükenmesine yol açmaktadır.

sera gazı etkisi

Güneş’ten gelen ışınlar atmosferi geçerek yeryüzünü ısıtır. Isının atmosfere yükselmesiyle yeryüzü ısı kaybeder ve böylece sürekli ısınmaktan korunur. Dünyanın etrafını saran atmosferde azot, oksijen, argon, karbon dioksit, hidrojen, su buharı gibi çeşitli gazlar bulunur. Atmosferdeki bu gazlar, özellikle karbon dioksit, yeryüzündeki ısının bir kısmını tutar ve atmosferde yükselmesini önleyerek yeryüzünün sürekli ısı kaybetmesini ve aşırı soğumasını engeller. Böylece bir denge oluşur. Kömür, doğalgaz ve petrol ürünleri gibi fosil yakıtlar kullanıldığında çok fazla karbon dioksit açığa çıkar ve atmosfere karışarak karbon dioksit oranının yükselmesine neden olur.

fabrika bacalarının gazları

Sanayi kuruluşları, fabrikalar, iş yerleri, evler ve otomobillerin çevreye verdikleri atık gazlar havanın bileşimini değiştirir. Havaya karışan bu gazlardan özellikle kükürt dioksit ve azot dioksit havanın nemiyle birleşerek bazı asitli bileşikleri oluşturur. Bu asitli bileşikler yağışlara karışınca asit yağmurlarına neden olur.

Dünya’mız için tehlikeli olan bir çevre kirliliği kaynağı da biyolojik silahlardır. Bu amaç için üretilmiş bir virüsün nerede ve kime karşı kullanıldığı önemli değildir. Çünkü toplumlar ve ülkeler arası insanların hareketliliği ve ulaşım kolaylığı salgın hastalıkların çok hızlı yayılmasını sağlamaktadır.

 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.