Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri azaltmak için neler yapılabileceği ile ilgili çözüm önerileri

Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri azaltmak için neler yapılabileceği ile ilgili çözüm önerileri üretiniz. Bu çözüm önerilerinizi sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. Biyolojik çeşitlilik tüm dünyanın ortak zenginliğidir.

Hem bugünün ihtiyaçlarını karşılamak hem de gelecek kuşaklara bu çeşitliliği aktarabilmek için biyolojik çeşitliliğin korunması gereklidir. Tüm canlı türlerinin yaşama hakkı olduğunu unutmamalıyız. İnsanın yaşamını sürdürebilmesi, diğer canlıların varlığına bağlıdır. Bir etkinlikle diğer canlıların yaşaması için neler yapabileceğimizi sorgulayalım.

bitkiler ve hayvanlar biyoçeşitlilil

Dünyamızın bir parçası olan ve Dünyadaki yaşamın sürmesi için gerekli olan bütün canlıları korumak hepimizin sorumluluğudur. Bunun için öncelikle var olan habitatları korumamız, sonra bozulan doğal dengenin düzeltilmesi için yeni habitatlar oluşturacak şekilde çaba göstermemiz gerekir.

Çevremizdeki biyolojik çeşitliliği ve doğal yaşamı korumak ve yeni bir habitat oluşturmak amacıyla yaşadığımız yerlere ağaç dikebilir, ağaçlandırma çalışmalarına katılabilir ve destek verebiliriz. Ağaç dikerek hem çevremize katkıda bulunmuş hem de bitkilerin ve hayvanların yaşayabileceği ekosistemleri hazırlamış oluruz. Ancak diktiğimiz ağaçların bir süre bakıma ihtiyacı olacağını unutmayalım ve bunu sağlayacak çabayı da gösterelim. Yaşamak için her canlının birbirine ihtiyacı olduğu bilinciyle çevremizde bulunan bitki ve hayvanları koruyalım, onlara zarar vermeyelim.

biyoçeşitlilik kelaynak kuşları

Canlılara ve onların habitatlarına zarar verenleri uyaralım. Onların da birer canlı varlık olduğunu ve doğal denge için gerekli olduğunu düşünerek onlara sevgiyle yaklaşalım.

İnsanlar, ekosistemleri bilinçsizce yok edebilir, türleri tüketebilir ya da türlerin korunup çoğalmasını da sağlayabilir. Bireysel ya da grup halinde katkı sağlayabileceğiniz organizasyonların çalışmalarına katılarak çevrenizdeki insanların bu konuda bilinçlenmelerini sağlayabilirsiniz. Bitki ve hayvanların korunmasına yönelik yerel, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bildiğiniz organizasyonlara katılabilirsiniz.

Ekosistemlerin bozulmasını önlemek, mevcut hallerinin korunup iyileştirilmesini ve geleceğe taşınmasını sağlamak, bizden sonraki kuşaklara olan borcumuzdur. Tüm bunların sağlanabilmesi için bilinçli bir çevre dostu olmamız, diğer canlıları sevmemiz ve onların da yaşam hakkı olduğunu bilmemiz
gerekmektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.