Buhar gücünün makinelerde kullanılmaya başlanmasının ortaya çıkardığı sonuçlar neler olabilir?

Buhar gücünün makinelerde kullanılmaya başlanmasının ortaya çıkardığı sonuçlar neler olabilir? Sanayi İnkılabı ile başlayan üretim teknolojisindeki hızlı değişim sosyal ve ekonomik hayattaki değişimi de beraberinde getirmiştir. İnsan gücüyle yapılan üretim, yerini makinelerle yapılan üretime bırakmıştır. Böylece üretim artarken işçi kesimi gibi yeni sosyal sınıflar ortaya çıkmış, hak ve özgürlükler gündeme gelmiştir. Devletler arasında sömürgecilik yarışı başlamıştır. Sanayileşmiş ülkelerin refah seviyeleri artmıştır. Ülkeler, üretim teknolojisindeki araştırma ve geliştirme çalışmalarında yarış halindedir.

sanayi inkılabı fabrikaları

Avrupa’ya yayılan sanayileşme sürecinde büyük fabrikalar açıldı. Fabrikalarda çalışanlar yani işçiler toplumsal bir sınıf oluşturdular. Bu işçi sınıfı, nüfus artışıyla birlikte tarım alanlarında çalışma imkanları azalan ve yeni iş bulmak için köylerden şehirlere göç eden insanlardan oluştu.

Sanayi İnkılabı ülkelerin ekonomilerini olduğu kadar insanların günlük yaşamlarını da etkiledi. Önemli siyasi, toplumsal ve ekonomik değişiklere neden oldu.

Sanayi inkılabı ile birlikte, taşımacılık ve üretim yapanların elinde büyük sermaye birikti.

Sanayi inkılabı ile şehirlere göçler arttı. Kalabalık aileden çekirdek aileye geçildi. Şehirlerin kalabalıklığından kiralar çok arttı ve yeni mahallere kurularak şehirler büyüdü.

Tarımsal üretimin (kimyasal gübreler ve tarım sanayisinin gelişmesi) artmasıyla gıdalarım ulaşım kolaylaştı. Beslenme ve sağlık koşullarındaki iyileşme nedeniyle ortalama insan ömrü de uzadı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.