Üretim teknolojisindeki gelişmelerin olumlu ve olumsuz etkileri neler olabilir?

Üretim teknolojisindeki gelişmelerin olumlu ve olumsuz etkileri neler olabilir? Örnekler veriniz. Teknolojik gelişmelerin olumlu yönleri ve olumsuz yönleri olmaktadır.

sanayide kullanılan robot

Günümüzde Sanayi İnkılabı ile başlayan değişim baş döndürücü bir hızla devam etmektedir. Sanayi İnkılabı sonrası insan gücünün yerini makineler almış, günümüzde ise elektronik cihazlar, robotlar üretimde baş rolü oynar hâle gelmiştir. Bu yeni üretim teknolojileri sayesinde çok daha kısa sürede daha fazla üretim yapılabilmektedir. Üretimde temel görevleri robotların yapması, üretim verimliliği arttırmasına rağmen, bazı problemleri de beraberinde getirmektedir. Üretim çok fazla miktarda artması, pazar sorunları öne çıkarmakta arz fazlası krizlerini ortaya çıkarabilmektedir.

Arz fazlalığının pazar rekabetini çok acımasız duruma getirmekte, fabrikalar maliyet düşürmek için, ya işçi sayısından veya işçi ücretlerinden kısmakta ya da çevreyi zarar verici ve tahrip edici şekilde çalışabilmektedirler.

Üretimde insanların yerini robotlar alması, sosyal etkileri ağır olabilecek sorunlar yaratma potansiyeli de taşımaktadır. Maliyet düşürmek için robotların çalışması sonucu işsiz kalan insanlar nasıl beslenecek veya geçimini sağlayacak, işçi sınıfının gelirinin düşmesi ile, üretilen mallara nasıl talep oluşturulacak bu da tekrar arz fazlası üretim krizlerini oluşturabilir.

kimyasal gelişmeler

Ülkeler, üretim teknolojisindeki araştırma ve geliştirme çalışmalarında yarış hâlindedir. Yeni teknolojiyle üretim yapan sanayileşmişülkelerin hem refah seviyeleri artmakta hem de dünya ekonomisinde ve politikasında etkin rol oynamaktadırlar.

kentleşme ve gökdelenler

Üretim teknolojisindeki gelişmeler ile nüfus yoğunluğu belli noktalar da toplanmış ve şehirleşme yaşanmıştır.

sanayileşme ve hava kirliliği

Üretim teknolojilerindeki artış ve sanayileşme ile birlikte, hava kirliliği ve çevre sorunları ortaya çıkmıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.