Din ile din anlayışı arasındaki fark nedir? Belirtiniz.

Din ile din anlayışı arasındaki fark nedir? Belirtiniz. Din; Yüce Allah tarafından konulan, peygamberleri aracılığıyla insanlara bildirilen, insanları kendi iradeleriyle dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmayı amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür. İnancımıza göre din, ilk insanla var olmuştur. Kur’an-ı Kerim’de açıklandığına göre Allah (C.C.), Hz. Âdem’i peygamber olarak görevlendirmiş, Âdem (A.S.) bu görevinin gereği olarak insanlara Allah’ın buyruklarını açıklayıp öğretmiştir. Hz. Âdem’e inananlar da Yüce Allah’ın buyruklarına uymuşlardır. Böylece yeryüzünde ilk din ortaya çıkmıştır.

Yüce Allah, ilk insandan sonra da pek çok peygamber görevlendirmiştir. Bu peygamberler, içinde yaşadıkları toplumlara Allah’ın gönderdiği dini açıklayıp öğretmişlerdir. Bu süreç, son peygamber Hz. Muhammed (S.A.V.)’e kadar devam etmiştir.

Din anlayışı, İnsanların anlayışlarının, bilgi birikimlerinin, kültürlerinin, yaşadıkları ortamın farklı olması, toplumda yaşanan ekonomik gelişmeler gibi sebepler onların din anlayışlarını da etkilemiştir. Bunun sonucunda, aynı dine inanan insanlar içerisinde de anlayış farklılıkları olabilmiştir. Müslümanlar içerisinde dinî bilgileri farklı anlayanlar olduğu gibi diğer dinlere inananlar arasında da dinlerini farklı yorumlayanlar vardır.

Din ile dinî anlayışı birbirinden ayırmak gerekir. Çünkü insanların anlayışları içerisinde dinin ilkelerine aykırı olanlar bulunabilmektedir. Dine uygun olmayan anlayışlar kabul edilmemelidir. Dinin ilkelerine uygun olanlar ise birer zenginlik olarak değerlendirilmelidir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.