Dinimizi doğru bir şekilde anlayıp yaşamamız da Peygamberimizin rolü ne olmuştur?

Dinimizi doğru bir şekilde anlayıp yaşamamız da Peygamberimizin rolü ne olmuştur? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

Hz. Muhammed’in peygamberlik görevlerinden biri de Kur’an-ı Kerim’i açıklamaktır. Onun bu görevi bir ayette şöyle ifade edilmektedir:  “…İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur’an’ı indirdik.” Nahl suresi, 44. ayet.

Hz. Peygamber Kur’an-ı Kerim ayetlerini sözleri ve davranışlarıyla açıklamıştır. Örneğin namaz, oruç, hac ve zekât gibi ibadetler Kur’an’da farz kılınmış ancak bunların nasıl yapılacağının ayrıntıları açıklanmamıştır. Hz. Muhammed söz ve davranışlarıyla, Kur’an’da açıklanmayan bu ayrıntıların uygulamalarını göstermiştir. Mesela Kur’an’da namaz emredilmiş ancak nasıl kılınacağına dair ayrıntılı bilgi verilmemiştir. Bu nedenle namazın nasıl kılınacağı hususunda Hz. Peygamberin uygulamalarına bakılır. Çünkü o, “Beni namaz kılarken nasıl görüyorsanız namazınızı öyle kılın.” Buharî, Ezan, 18. demiştir.

Hz. Peygamber, Müslümanların anlamakta güçlük çektikleri ayetleri onlara sözlü olarak da açıklamıştır. “…İyilik ve (Allah’ın yasaklarından) sakınma hususunda yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın…” Mâide suresi, 2. ayet. ayeti indiği zaman bazı Müslümanlar bu ayette geçen “iyilik” kavramının ne anlama geldiğini sordular. Hz. Peygamber bu soruya şöyle cevap vermiştir: “İyilik, güzel ahlaktır.” Müslim, Kitabü’l-Birr, 14.

Hz. Peygamberin görevlerinden biri de insanlar arasında çıkan anlaşmazlıklara Kur’an’dan getirdiği açıklamalarla çözümler üretmektir. Nahl suresinin 64. ayetinde Hz. Peygamberin bu görevi şöyle dile getirilmiştir: “Sana kitabı, ancak (insanların) ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik.”

Müslümanlar, Hz. Peygamberin Kur’an’ı açıklamasıyla İslam’ı doğru anlamışlar ve herhangi bir kuşkuya kapılmadan dinlerini daha bilinçli bir biçimde uygulayabilmişlerdir.

Bizler de İslam’ı anlamak için Kur’an meallerinden ve Hz. Peygamberin açıklamalarından yararlanmalıyız.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.