Kur’an-ı Kerim’in açıklanmasında Hz. Muhammed’in rolü nedir?

Kur’an-ı Kerim’in açıklanmasında Hz. Muhammed’in rolü nedir? Bir örnekle anlatınız. Peygamberimiz (S.A.V.) ibadetleri yaparak ve anlatarak Müslümanlara öğretmiştir. Örneğin, “Hac ile ilgili ibadetlerinizi benden öğrenin.” buyurmuş ve bu ibadeti yerine getirerek haccı öğretmiştir.

Hz. Muhammed (S.A.V.) Kur’an’ı açıklarken dinleyicilerin bilgi ve anlayış düzeylerini dikkate almış, ayetleri onların anlayabilecekleri şekilde izah etmiştir. Örneğin, “… Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı) siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için…” ayeti indirildiği zaman Müslümanlar, beyaz ipliğin siyah iplikten ayırt edilmesinden ne kastedildiğini tam olarak anlayamamışlardı.

Peygamberimiz onlara şu açıklamayı yapmıştır: “Onun biri (siyah iplik) gecenin karanlığı, diğeri (beyaz iplik) de gündüzün beyazlığıdır.”

Peygamberimiz (S.A.V), “İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır.” ayetindeki “haksızlık (zulüm)” kelimesiyle neyin anlatıldığını şu şekilde açıklamıştır:

– Ayetteki “haksızlık (zulüm)” kelimesinden kast edilen, insanın kendisine veya başkasına yaptığı haksızlık değildir. (Bundan maksat) şirktir. Siz, Lokman’ın oğluna söylediği, “Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma. Doğrusu şirk, büyük bir zulümdür…” sözünü işitmediniz mi?

Kur’an’daki başka bir ayette “Namazlara ve orta namaza devam edin…” buyrulmaktadır. Ayette belirtilen “orta namaz”ın “ikindi namazı” olduğu da Peygamberimiz tarafından açıklanmıştır.

Namazların vakitleri, rekât sayıları, kılınışları, namazı bozan durumlar gibi konuları da Peygamberimiz açıklayıp öğretmiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.