Hattabiye İnancı Nedir? Kurucusu Kimdir?

Hattabiye İnancı Nedir? Kurucusu Kimdir?  Hattabiye inancının kurucusu, Ebul Hattab Muhammed bin ebi Zeynep el Esedi. Batıni hareketin önderlerinden. İmam Muhammed ve imam Cafer’in yakınlarmdandı. Caferi Sadık’ın kendisinden sonra onu vasi tayin ettiğini ileri sürmesi, görüşlerinde çok aşırı gitmesi, hatta peygamberlik iddialarında bulunması üzerine imam Cafer, Hattab’ı reddetti. Şiiler arasında hayretle karşılanan bu red olayında Ebul Hattab’ın haramları helal sayıp her türlü fuhuşu mubah sayması, takiyyeyi en aşırı şekilde tatbik etmesi, hatta adamlarına, muhaliflerine karşı yalancı şahitliği bile tavsiye etmesi büyük rol oynamıştır.

Görüşlerinde çok aşın gitmesi üzerine Abbasi Halifesi El Mansur’un Kufe Valisi İsa bin Musa tarafından 70 taraftarıyla birlikte öldürüldü (760). Ebul Hattab’ın öldürülmesi üzerine taraftarları Cafer es Sadık’ın torunu Muhammed bin İsmail’i imam ilan ettiler. Bu olay lsmailiye’nin Hattabiye’nin kendisi olduğu görüşlerini güçlendirmektedir.

Fakat Ismaililer daha sonra Ebul Hattab’la olan bağlarını inkâr etmişlerdir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.