doğal kaynaklar

Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin çevreye etkileri neler olabilir?

Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin çevreye etkileri neler olabilir? İnsanlar, sınırsız ihtiyaçlarını doğal kaynaklardan karşılarlar. Kullandığı teknolojik ürünler de dahil, bütün mamul maddelerin, ham maddesi doğal kaynaklardır. Bir televizyonda çok sayıda doğal kaynak ürünü görebiliriz. Bunun dışında günde ortalama 2,5-3,5 litre arası tüketmez zorunda olduğumuz su en önemli doğal kaynağımızdır. İnsanlar doğal kaynakları kullanırken, bu kaynakların […]

Doğal kaynaklarımızın bilinçsizce tüketilmesi gelecek nesillerin yaşantılarını nasıl etkiler

Doğal kaynaklarımızın bilinçsizce tüketilmesi, ileride bizim yaşantımızı veya gelecek nesillerin yaşantılarını nasıl etkiler? Doğal kaynaklar, bilinçsizce kullanıldığında ya tükenir ya da kirlenir. Yanlış ve sorumsuz kullanımlarda, su kirlenir veya tükenir hava ve toprak kirlenir, ormanlar yok olur. Saılan bu doğal kaynakların yok olması ve ya kirlenmesi demek canlı varlığı ve insanlar için büyük salgın hastalıkların ortaya […]

Doğal kaynaklarımızı korumak kimin görevidir?

Doğal kaynaklar, bütün insanlığın, hayvanların, bitkilerin ortak malıdır. Hayvanlar ve bitkiler ekolojik sistem gereği ihtiyaçları kadar kullanırlar. çevreyi de kirletmezler. İnsanlar maalesef israf etmekte ve çevrenin kirlenmesine sebep olmaktadırlar. Doğal kaynakları korumak herkese düşen temel bir görevdir. Bir kişi suyu israf ettiğinde bütün canlılara haksızlık yaptığının bilincinde olmalıdır. Doğal kaynakları gerektiği gibi kullanmayanlar, çevreyi kirletenler […]

Doğal kaynaklarımızı kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Doğal kaynakları kullanırken dikkat etmemiz gerekenler: Hayatımızı devamı için doğal kaynaklar gereklidir. Doğal kaynaklarımız, su, toprak, hava, hayvanlar, bitki örtüsü ve madenlerdir.  İnsanların bilinçsizce kullanımları sebebiyle bu kaynaklar hızla kirlenmekte ve tükenmektedir. Bizim temel insanlık vazifemiz doğal kaynakları korumaktır. Hayvanların ve bitkilerin ihtiyacı olan oksijeni havadan alırlar. Havanın kirletilmesi sonucunda, kirlilik yağmur suları ile akarsu, […]

Doğal Kaynak Kullanımı ile İlgili Sizin çözüm önerileriniz nelerdir?

Doğal kaynaklarımızı kullanırken dikkat etmemiz, ve onları korumak için, tükenmemesi ve çevre kirliliğine neden olmamak için sıralayacağımız çözüm önerileri: – Bir kere kullanımlık olan naylon poşetler kullanılmamalı, uzun süreli kullanılabilecek bez torba ve fileleri kullanmalıyız. – Aldığımız ürünlerin veya ambalajlarının geri dönüşümlü olmasına ve geri dönüşüm ibaresi olamasına bakmalıyız. – Pillerin çevreyi çok kirlettiği bilinci ile […]

Başlıca Doğal Kaynaklar Nelerdir?

Su Doğal Kaynağı Yeryüzündeki tüm canlılar için yaşamın temel kaynağı olan kullanılabilir su giderek azalmaktadır. Dünyamızın %70’i sularla kaplı olmasına rağmen, tatlı su kaynakları bunun yalnızca %2,5’idir. Bugün yeryüzü nüfusunun beşte biri, su kaynaklarının yanlış kullanımı, kirlilik, alan kaybı gibi nedenlerden dolayı sağlıklı, temiz ve içilebilir suya sahip değil. Günümüzde yaklaşık 1,3 milyar kiri su sıkıntısı çekmekte. Gelecek 25 […]

Doğal kaynakların bilinçsizce kullanımının insan yaşamına olumsuz etkileri nelerdir?

İnsanlar hayatlarını sürdürebilmek için su, hava, bitki örtüsü, toprak, madenler ve hayvanlar gibi doğal kaynaklara ihtiyaç duyarlar. İnsanlar Doğal kaynaklara hiç bitmeyecek zannederek bilinçsizce tüketirler. Bu yüzden doğal kaynakları bitim aşamasına getirmiştir. Bitkiler, insanlar ve hayvanlar ihtiyacı olan oksijeni havadan alırlar. İnsanların bilinçsiz kullanımları sonunda hava kirlenmekte ve zehirlenmekte, zehirlenen hava da canlılara ve doğal […]

Doğal kaynakları kirletmemek korumak için neler yapabiliriz?

Bütün canlıların ve insanların gelecekleri doğal kaynakların varlığına bağlıdır. Doğal kaynakların korunması için her türlü önlemin alınması gerekir. Havayı kirleten bütün faaliyetler azaltılmalı ve filtre v.s. ile gerekli önlemler alınmalıdır. Evlerde ve fabrikalarda kullanılan fosil yakıt dediğimiz, kömür ve petrol kullanımı azaltılmalıdır. Fabrika atıkları ile su kaynakları dereler kirletilmemeli, gerekli önlemler alınmalıdır. Fabrika su atıklarının […]

Doğal kaynaklarımızın korunması geleceğimiz açısından neden önemlidir?

Doğada var olan ve kendi döngüleri olan kaynaklara doğal kaynaklar denir. Doğal kaynakların kullanım hakkı toplumun yani herkesindir. Ancak bu kullanım hakkı bize doğal kaynakları istediğimiz gibi kullanma hakkı vermiyor. Bilinçli kullanma tasarruf etmeli, israf etmemeliyiz. Doğal kaynakları gelecek nesillerde kullanacaklardır. Çevre kirliliğinin artması ve doğal kaynakların bilinçsizce kullanılması günümüzde dünyada hızla artmaktadır. Hava, su ve […]