Başlıca Doğal Kaynaklar Nelerdir?

Su Doğal Kaynağı

Yeryüzündeki tüm canlılar için yaşamın temel kaynağı olan kullanılabilir su giderek azalmaktadır. Dünyamızın %70’i sularla kaplı olmasına rağmen, tatlı su kaynakları bunun yalnızca %2,5’idir. Bugün yeryüzü nüfusunun beşte biri, su kaynaklarının yanlış kullanımı, kirlilik, alan kaybı gibi nedenlerden dolayı sağlıklı, temiz ve içilebilir suya sahip değil.

Günümüzde yaklaşık 1,3 milyar kiri su sıkıntısı çekmekte. Gelecek 25 yılda bu sayının 2 katına çıkacağı tahmin ediliyor. Bir ülkenin su zengini olabilmesi için kişi başına düşen yıllık ortalama su miktarının en az 10.000 m3 olması gerekirken bu miktar Türkiye’de 1.430 m3tür. Bu rakam, bilinenin aksine, Türkiye’nin su zengini olmadığını gözler önüne seriyor.kızılırmak

Kızılırmak nehrinden bir görünüm

Su kaynaklarının azalması insan yaşamını nasıl etkiler?

Su kaynaklarının azalması insan yaşamını olumsuz etkiler. İnsan sağlıklı bir hayat sürebilmesi için temiz suya ihtiyacı vardır. Bir çok bulaşıcı hastalık su kaynakları ile yayılabilmektedir. Su kaynakları kontrol edilmeli ve temizliği sağlanmalıdır. Su kaynaklarının azalması insanları kirli suları kullanmayı ve tüketmeyi zorunlu kılmakta bu da insanı sağlıksız bir hayat yaşamasına ve yaşam süresinin kısalmasına sebep olmaktadır.

Türkiye arazisinin kullanım grafiği

Türkiye topraklarının kullanım grafiği

Toprak Doğal Kaynağı

Ülkemizde toprakların kullanım alanı yukarıda verilen grafikteki gibidir. Bunların içinde en büyük bölüm ekili dikili alan olarak ayrılmıştır. Tarım, ülkemiz için önemli bir ekonomik faaliyettir. Tarım için de toprağa ihtiyacımız var. Ayrıca hayvancılık için de çayır ve meralar önemlidir. Ormanlar bir ülkenin akciğeridir. Ormanlara da önem vermemiz ve onları korumamız gerekir. Ancak çayır, mera ve ormanlarımız tarlaya dönüştürülmek amacıyla yok edilmektedir. Bu da tarımı geliştirelim derken hayvancılığın gerilemesine ve ormanlarımızın yok olmasına neden olmaktadır.

mera ve ormanlık bir alan

Topraktan uzun süreliğine yararlanabilmek için onu olduğu şekilde ve doğal güzellikleriyle korumak gerekir.

Orman Doğal Kaynağı

Ormanlar, en önemli doğal kaynaklarımızdandır. Ormanlar, yalnızca ağaçların bulunduğu geniş alanlar değildir. Çok sayıda bitki ve hayvan topluluklarından oluşan bir yaşam birliği, hatta büyük bir canlı organizmadır.

Ülkemizin ormanları da canlı çeşitliliği bakımından oldukça zengindir. Ancak ormanlarımız, bilinçsiz yararlanma, orman yangınları, hayvan otlatma, tarla açma gibi nedenlerle hızla yok edilmektedir.orman görüntüsü

Bu önemli zenginliğin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi, halkın bilinçlenmesi, millî park, tabiatı koruma alanı, tabiat parkı gibi koruma alanlarının sayısının artırılmasıyla mümkündür.

Yeraltı Kaynakları

Türkiye, yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengindir. Ancak rezerv yönünden çok zengin değiliz. Madenlerin önemli özelliği, tükenebilir olmalarıdır. Bu yüzden madenlerimizi de dikkatli kullanmak zorundayız.

Taş kömürü, linyit, bor ülkemizde en fazla çıkarılan madenlerimizdir. Gelecekte doğal kaynaklarımızın yok olmaması için bugünden gerekli tedbirleri almalıyız. Bu görevi sadece devletin ve sivil toplum kuruluşlarının sorumluluğu gibi görmemeliyiz.

Üzerimize düşen görevleri bilmeli ve yerine getirmeliyiz. Bu, herkesin duyarlılık göstermesi gereken bir konudur. Doğal kaynaklarımızın sınırsız olmadığı, dikkatli kullanılmadığı takdirde tükeneceği şüphesizdir. Doğal kaynaklarda israfı önlemenin yanında, atıkların geri kazanılması ve tekrar kullanılması için de çalışmalar yapılmaktadır.

 

Bu dünya bizim, kirletmeyelim,
Birbirimize zehretmeyelim,
Bu dünya bizim, yok etmeyelim.

Yukarıdaki şarkıda, doğal kaynakların korunması niçin isteniyor?

Doğal kaynakların bütün insanlığın, herkesin şimdi yaşayanların olduğu gibi gelecekte yaşayan insanların da olduğu, bu yüzden kirletilmemesi gerektiği belirtiliyor. Doğal kaynakları kirleten insanlar diğer insanlara ve gelecek nesillere zarar vermiş ve kendilerini zehirledikleri gibi onları da zehirlemiş olurlar. Bu dünya bizimi canlıların ortak malıdır. Bu ortak mala çok iyi bakmalı, sahip çıkmalı onları yok etmemeliyiz.

 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.