Doğal kaynaklarımızı korumak kimin görevidir?

Doğal kaynaklar, bütün insanlığın, hayvanların, bitkilerin ortak malıdır. Hayvanlar ve bitkiler ekolojik sistem gereği ihtiyaçları kadar kullanırlar. çevreyi de kirletmezler. İnsanlar maalesef israf etmekte ve çevrenin kirlenmesine sebep olmaktadırlar. Doğal kaynakları korumak herkese düşen temel bir görevdir. Bir kişi suyu israf ettiğinde bütün canlılara haksızlık yaptığının bilincinde olmalıdır. Doğal kaynakları gerektiği gibi kullanmayanlar, çevreyi kirletenler toplum tarafından uyarılmalıdırlar.

Doğal kaynakları koruma görevi herkesin olduğu halde, bu herkese gönüllü olarak yapabileceği bir iş olarak bırakılamaz. Kamu gücü ve yasalarda doğal kaynakların koruncağı şekilde düzenlemeye gitmeli, yaptırımlar koymalıdır. Sanayi kuruluşlarının çevreyi kirletmemeleri için gerekli düzenlemeleri yapmalıdırlar. Devletler doğal kaynakların korunması ile ilgili politikalar oluşturulmalı, eğitici faaliyetler geliştirilmelidir. Belediyeler geri dönüşüm ve atık toplama ile ilgili çalışmalar yapmalıdır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.