Doğal kaynakları kirletmemek korumak için neler yapabiliriz?

Bütün canlıların ve insanların gelecekleri doğal kaynakların varlığına bağlıdır. Doğal kaynakların korunması için her türlü önlemin alınması gerekir. Havayı kirleten bütün faaliyetler azaltılmalı ve filtre v.s. ile gerekli önlemler alınmalıdır. Evlerde ve fabrikalarda kullanılan fosil yakıt dediğimiz, kömür ve petrol kullanımı azaltılmalıdır. Fabrika atıkları ile su kaynakları dereler kirletilmemeli, gerekli önlemler alınmalıdır. Fabrika su atıklarının geri dönüşümü sağlanmalıdır. Toprak erozyonu için gerekli şeyler yapılmalı, orman varlığı korunmalı kontrolsüz kesimlerin önüne geçilmelidir.

Doğal Kaynakların Korunması

Doğa ve insan sürekli olarak birbirini etkiler. İnsan, varlığını doğanın çevrimi içinde sürdürür; ihtiyaç duyduğu maddeleri doğadan alır ve atıklarını doğaya bırakır. Doğa, kendi çevrim döngüsü içinde tükenen kaynakları farklı hızlarda yeniler. Ancak, toplumumuzun ürettiği atıklar bugün gerek nitelik gerekse nicelik olarak doğanın yenileme kapasitesini zora sokmaya başladı. Doğanın sırtına yüklediğimiz yükü hafifletmek, dünyamız ile barış içinde yaşamak ve sürdürülebilir çevre hedefimize ulaşabilmek için uymamız gereken dört temel kural bulunuyor:

1-Sınırlı Kaynakları Dikkatli Kullanmak: Az bulunan bazı madenlerin yerine daha bol miktarda olanları kullanmalı, yeraltından çıkarılan bütün maddeleri verimli bir şekilde kullanmalı ve fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltmalıyız.

2-İnsan Yapısı Maddelerin Birikmesini Önlemek: Ürettiğimiz atık miktarını azaltmalı, kalıcı olan ve yapay bileşimlerin yerine daha bol miktarda olanları ya da doğada kolayca çözünenleri tercih etmeli, toplumun ürettiği her ürünü verimli bir şekilde kullanmalıyız.

3-Yenilenebilir Kaynakların Yerine Yenilerini Koymak: Kaynaklarımızı iyi yönetilen eko-sistemlerden elde etmeli, bu kaynakları üretken ve etkin bir şekilde kullanmalı ve doğayı değiştirirken dikkatli olmalıyız.

4-Dünyanın Her Yerinde İnsanlığın Uzun Vadeli İhtiyaçlarını Karşılamak: Bütün kaynaklarımızı verimli, adil ve sorumlu bir şekilde kullanmalı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.