Gıybet ve iftira arasında ne fark vardır?

Gıybet ve iftira arasında ne fark vardır? Gıybet; bir kimsenin arkasından, onun duyduğunda hoşlanmayacağı sözler söyleme, çekiştirme, kötüleme, dedikodu yapma gibi anlamlara gelir. Bu sebeple gıybet, insanların ilişkilerini olumsuz etkileyen zararlı bir davranıştır. İftira ise bir insanı, işlemediği bir kötülüğü yapmış olmakla suçlamaktır.

Gıybet ve iftira, insanlar arasındaki güveni sarsar. Birbirine güvenmeyen insanlar birlik oluşturamazlar. Bundan dolayı gıybet ve iftira bireyi mutsuz, toplumu huzursuz eder.

Gıybet ve iftiranın her ikisinde de arkadan konuşma ve kötüleme vardır. Bu nedenle gıybet ve iftira anlam bakımından birbirine yakın kavramlardır ancak farklılıkları da vardır.

Gıybet etmek cahillik ve kıskançlıktan kaynaklanan kötü bir davranıştır. Bu nedenle dinimizce sakınılması istenen davranışlardandır.

İftira etmek, dinimizin haram saydığı bir davranıştır. Suçsuz insanlar, iftira ile toplum önünde kötü ve suçlu duruma düşerler; aile ve arkadaşlarına karşı zor durumda kalırlar. İftiraya uğrayanlar hiçbir kötülük yapmadıkları hâlde, yapmış gibi suçlanırlar ve zarar görürler. İftira, ailelerin yıkılmasına, arkadaşlık bağlarının kopmasına sebep olur. İftiraya uğrayan bir kimsenin suçsuzluğu zamanla anlaşılıp gerçek ortaya çıkınca maddi zararları belki giderilebilir. Ancak, insanın onuruna verilen zararın giderilmesi çok güçtür. Bu nedenle İslam dini iftirayı günah saymıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.