Hile gıybet kibir iftira kötü zan kavramlarının anlamlarını öğreniniz.

“Hile”, “gıybet”, “kibir”, “iftira”, “kötü zan” kavramlarının anlamlarını öğreniniz.

Hile Nedir?

Hile, çıkar sağlamak için birilerini aldatan insanların yaptığı kötü bir davranıştır. Hile toplumsal barışı,
güveni ve huzuru bozar. Birçok insanın mağdur olmasına sebep olur.

Dinimiz hilenin her çeşidini yasaklamıştır. Örneğin satıcı, sattığı şeyin güzel taraflarını gösterip kusurlarını gizlerse veya kalitesiz eşyayı kaliteli diye satarsa müşterilerini kandırmış olur. Hile yapılarak elde edilen her türlü kazanç kul hakkına girer. Hile yapan ve yalan söyleyen kişiler kendilerine, ailelerine, çevrelerine ve topluma zarar verirler.

Gıybet Nedir?

Gıybet, kişinin yüzüne söylendiğinde hoşlanmayacağı şeyleri arkasından söylemektir. Günlük konuşmada buna dedikodu denir. Bir insanın alay konusu yapılması da gıybettir. Ayrıca bir kimsenin farkına vardığı zaman üzüleceği herhangi bir kusurunu kapalı söylemek, ima etmek, işaret, hareket veya yazı ile belirtmek de gıybettir.

İslam dini, kişi ve topluma büyük zararlar verdiği için gıybeti yasaklamıştır.

Kibir Nedir?

Büyüklenmek, kişinin kendisini başkalarından üstün tutması, özel ve ayrıcalıklı görmesidir. Kibir aynı zamanda kendini beğenerek başkalarını küçümsemektir.

Dinimizin sakınmamızı istediği kötü davranışlardan biri de kibirdir. Büyüklenen kimseler, en güzel şeyleri daima kendilerine layık görürler. Hata yaptıklarını kabul etmezler. Servetleri, şöhretleri, bilgileri ve fiziki güzellikleriyle övünürler. Ama onlar bir gün bunları kaybedebileceklerini hiç düşünmezler. Kibir kötü bir davranıştır.

İftira Nedir?

İftira; bir insanın söylemediği sözü söyledi, yapmadığı şeyi yaptı demektir. İftira, insanların onur ve kişiliklerini zedeler. Örneğin arkadaşımızı yapmadığı kötü bir davranıştan dolayı öğretmenimize şikâyet etmemiz iftira olur. Dinimiz tarafından çok kötü bir davranış olduğu için iftira kesin bir şekilde yasaklanmıştır.

Kötü zan nedir?

Herhangi bir kimse hakkında doğru bilgiye dayanmadan yapılan olumsuz tahmin ve görüşlere kötü zan denir. Dinimiz, insanlar hakkında kötü zanla hareketi etmeyi hoş görmemiştir.

Kıskançlık, sevgisizlik, kin duyma ve düşmanlık gibi kötü duygulara sahip olan insanlar başkalarının ilişkilerini araştırmaya, kusurlarını öğrenmeye yönelir. Bu durum insanı olumsuz davranışlara yöneltebilir. Kötü zanda bulunan kimse diğer insanların gözünde saygınlığını kaybeder.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.