Günümüzde de bu durumun olumlu ve olumsuz yönlerini nedenleri

Osmanlılarda “Lale Devri” diye adlandırılan dönemden son­ra Avrupa’daki yaşam tarzı, kültür, bilim ve teknoloji takip edil­miş ve taklit edilmiştir. Günümüzde de geçerliliğini koruyan bu durumun olumlu ve olumsuz yönlerini nedenleri ile birlikte açık­layınız.

Osmanlıda lale devrinden sonra Avrupa’yı taklit etmesinin bir çok olumlu ve olumsuz sonuçları olmuştur.

Osmanlının son dönemine kadar Türkler Avrupayı etkilerken, sanayi devirmi ile birlikte, sanayi ve teknolojik alanda ilerleyen Avrupa her yönüyle Osmanlıyı etkilemeye başlamış, Teknoloji ve sanayisini alamamış, sosyal hayatı ve yaşam tarzını almış, ekonomik olarak kapitilasyonlarla ekonomik baskı altına girmiştir.

Bilim ve teknolojide takip ve taklid olumlu sonuçları olan davranışlardır. İlerleme ve medeniyet bu şekilde sağlanabilmektedir. 

Lale devrinde olduğu gibi lükse özenti ile lüks yaşantı çok olumsuzluklar ortaya çıkarabilmektedir. Kültürel olarak yozlaşmayada sebep olabilmektedir.

Üretken olmayan, sadece tüketim üzerine kurulan toplumlar, ekonomik olarak özgürleşememekte ve ilerlemeyi sağlayamaktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.