İdrisi Muhtefi Kimdir?

İdrisi Muhtefi Kimdir? İdrisi Muhtefi Bayrami Melamiliğinin Hamza Bali’den sonra doğan Hamzaviye ko­lunun en önemli isimlerinden biridir. Hazma Bali’nin İstanbul’da idamın­dan sonra Hamzavileri tam bir gizli­lik içinde yönetmiştir. Çünkü her Hamzavi devletçe ciddi şekilde izleni­yor ve en ağır cezalar veriliyordu.

İdris-i Muhtefi adıyla anılan şah­sın asıl ismi Tırhalalı Hacı Ali Bey’dir. Bir diğer ismi de İmam Aliyyür Rumi’dir. Ölüm tarihi olan 1615’e ka­dar Hamzavilerin şeyhi idi. Devlet, Hamzavilerin başı olan ve İdris-i Muhtefi adıyla anılan kimsenin kanı­nın helal olduğunu açıklamıştı. Her­kes onu arıyordu. Halbuki, bu lakap­la anılan kimse, Tırhalalı Hacı Ali Bey, çevresinden de büyük itibar gö­rerek yaşıyor, herkesle temas ediyor, hatta bazıları gelip İdris-i Muhtefi’yi ona şikayet ediyorlardı.

Mezarı, Kasımpaşa’da kulaksız Camii karşısındaki yokuşun alt ya­nındadır.

İdris-i Muhtefi ve ona inananlar “Devir” yanlısı idiler. Devir, insana gelinceye dek maddenin, cansızlar, bitkiler, hayvanlar aleminden süzüle­rek insan suretini bulduğu inancıdır.

İdris-i Muhtefi bu görüşü şu iki beytiyle açıklar:

“İşbu deme erince üç kez doğdum neden

Nice yavru uçurdum nice aşiyaneden

Dört doğurdum anamı, hamil ol­dum babadan

Babam dokuz ayaklı anlama efsa­neden.”

Muhtefi, bu mısralarıyla, cansız­lardan, bitkilerden, hayvanlardan gel­diğini, dört unsurun kendisine ana ol­duğunu, dokuz göğün de baba mesa­besinde bulunduğunu, yani “devri” anlatır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.