İmamiye İnancına Göre On İki İmam Kimlerdir?

İmamiye İnancına Göre On İki İmam Kimlerdir? İmamiye görüşüne göre on iki imam:

1- Ali bin Ebî Talib (Hazreti Ali): Hazreti Peygamber’in amcası Ebu Talib’in oğludur. Peygamberimizin kızı Hazreti Fatma ile evlenmiştir. 4’ncü Halife’dir. 29 Temmuz 599’da doğmuş, 28 Ocak 661 ’de vefat etmiştir.

2- Hz. Hasan: Hazreti Ali’nin büyük oğlu. 624’de doğmuş, 28’Mart 670 tarihinde zehirlenerek öldürülmüştür.

3- Hz. Hüseyin: Hazreti Ali’nin ikinci oğludur. 625’de doğmuş, 15 Ekim 680’de, Muaviye’nin oğlu Yezid’in ordusu tarafından Kerbela’da şehit edilmiştir (10 Muharrem).

4- Ali bin Ebu Hüseyin: Hazreti Hüseyin ile son İran hükümdarı Yezdcürd’m kızı Şehribanu’nun oğullarıdır. İbadet edenlerin ziyneti manasına gelen “Zeyne’l Abidin” lakabı ile anılır. 6 Ocak 659’da doğmuş, 17 Ekim 710’da ölmüştür.

5- Muhammed El Bakır bin Ali Zeynelabidin: 16 Aralık 676’da Medine’de doğmuş, 28 Ocak 733’de yine Medine’de vefat etmiştir, İmamiye fırkasının dini ve hukuki prensiplerinin önemli bir kısmı onun görüşlerine dayanır.

6- Cafer esSadık bin Muhammed: İmamiye fırkasının en önemli isimlerindendir. İlim, irfan sahibi, çok bilgili ve sevilen bir kişi idi. O da babası İmam Muhammed gibi Medine’de doğmuş, orada ölmüştür (23 Mayıs 695 – 15 Aralık 765).

7- Musa el-Kasım bin Cafer: (745-799) Halife Harun er-Reşid kendisini Bağdat’ta hapsetmiştir. Mezarı Kazimiye’dedir.

8- Ali er-Rıza bin Musa: Mezarı Meşhedde’dir. Abbasi halifelerinden Memun kendisini Irak’a çağırmış ve veliahd tayin etmiştir. 818’de zehirlenerek öldürülmüştür.

9- Muhammed et-Taki bin Ali: Ebu Cafer ve İbnu’r Rıza isimleri ile de anılır. 811-835 tarihleri arasında yaşamıştır.

10- Ali en-Naki bin Muhammed: (827-868) Mezarı Samarra’dadır.

11- Hasan el-Askeri bin Ali en-Naki: Künyesi Ebu Muhammed, lakabı Askeri’dir. O da Samarra’da gömülüdür. (846-873).

12- Muhammed el-Mehdi bin Hasan el-Askeri; 30 Temmuz 869’da doğmuştur. Lakabı Mehdidir.

Şiilere göre babası Hasan el-Askeri’nin vefatından sonra gizlenmiştir. Halen sağdır, kıyametten kısa süre önce zuhur edecek ve dünyayı kurtaracaktır. Şiiler, saygı işareti olarak onu ismi ile anmazlar. Sadece Mehdi derler ve (Allah onun zuhurunu çabuklaştırsın) anlamına gelen (Accelallahu Ferecehu) ibaresini kullanırlar.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.