İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii gibi alimler hakkında neler biliyorsunuz?

İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii gibi alimler hakkında neler biliyorsunuz? Her iki alimde, Müslümanların çoğunluğu tarafından hak kabul eden fıkhi mezhebin imamları, kurucularıdır.

İmam-ı Azam: Varlıklı bir ailede, Hicri 80 yılında doğmuştur. İlimden önce ticaretle de uğraşmıştır. Dönemin büyük alimlerin bir çoğu ile görüşmüş, dersler almıştır.

İmam-ı Azam, dini hükümlerin tespitinde Kur’an-ı Kerim’i, Peygamberimizin sünnetini ve sahabelerin görüşlerini esas almıştır. Bu kaynaklarda tespit edemediği konularda ise kendi görüşünü belirtmiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife, bir konuda kendi görüşünü ifade ederken toplumun örfünü, adetini dikkate almış, halkın yararını gözetmiş, ancak görüşünün Kur’an ve sünnete aykırı olmamasına da özen
göstermiştir. İmam-ı Azam’ın görüşleri, pek çok Müslüman tarafından benimsenmiştir.

İmam-ı Şafii: Dedesi Kureyş kabilesinden olup, sahabeden olduğu için Şafii adıyla ünlenmiş, gereçek adı Muhammed bin İdris’tir. Gazze’de hicri 150 senesinde doğmuş, hicri 204 yılında Mısır’da ölmüştür.

İmam-ı Şafii, dini hükümleri tespit etmede izlediği yöntemi şu şekilde açıklamıştır: “Öncelikle Kuran’ı ve Resulüllah’ın sünnetini esas alırız. Sonra, sahabelerin görüşlerini ve Müslüman bilginlerin tamamına yakınının görüş birliği ile verdikleri hükümleri kabul ederiz. Bir konunun hükmünü bu kaynaklarda bulamazsak o konuda kendi görüşümüzü belirtiriz.”

İmam-ı Şafii, açıkladığı görüşlerinin Kur’an ve sünnete aykırı olmamasına özen göstermiştir. Kendisinden bilim öğrenen ya da bir konu hakkında bilgi almaya gelen kişilere, “Benim görüşlerimin yanlış olduğunu ortaya koyan bir hadis öğrenirseniz bana mutlaka haber veriniz ki görüşümü düzelteyim.” demiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.