İmamı Azam İmamı Malik ve İmamı Şafiinin dini hükümleri tespit etmedeki yöntemleri

İmam-ı Azam, İmam-ı Malik ve İmam-ı Şafii’nin dini hükümleri tespit etmedeki yöntemlerinin benzer ve farklı yönlerini gösteren bir şema hazırlayınız.

İmam-ı Azam’ın dini hükümleri tespit etmedeki yöntemi

İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin görüşlerini temel alan mezheptir. İmam-ı Azam, dini hükümlerin tespitinde Kur’an-ı Kerim’i, Peygamberimizin sünnetini ve sahabelerin görüşlerini esas almıştır. Bu kaynaklarda tespit edemediği konularda ise kendi görüşünü belirtmiştir.

İmam-ı Azam Ebu Hanife, bir konuda kendi görüşünü ifade ederken toplumun örfünü, adetini dikkate almış, halkın yararını gözetmiş, ancak görüşünün Kur’an ve sünnete aykırı olmamasına da özen
göstermiştir.

mezhep imamlarının hüküm tespit yöntemleri

Allah’ın kitabı Kuran’daki hükümleri kabul ederim. Kur’an’da bulamadığım konuları Resulüllah’ın sünnetine göre çözümlerim. Sünnette de bir hüküm bulamazsam, sahabelerden dilediğimin görüşünü tercih ederim. Bu üç kaynakta hükmünü bulamadığım konularda ise başkalarının görüşünü dikkate almam, kendim karar veririm

İmam-ı Malik’in dini hükümleri tespit etmedeki yöntemi

İmam-ı Malik, İslam dininin hükümlerini tespit etmede Kuran’ı, Peygamberimizin sünnetini, sahabelerin görüşlerini ve Müslüman bilginlerin tamamına yakınının görüş birliği içinde kabul ettikleri hükümleri esas almıştır. Bu kaynaklarda tespit edemediği konularda ise kendi görüşünü belirtmiştir.

İmam-ı Şafii’n dini hükümleri tespit etmedeki yöntemi

İmam-ı Şafii, dini hükümleri tespit etmede izlediği yöntemi şu şekilde açıklamıştır: “Öncelikle Kuran’ı ve Resulüllah’ın sünnetini esas alırız. Sonra, sahabelerin görüşlerini ve Müslüman bilginlerin tamamına yakınının görüş birliği ile verdikleri hükümleri kabul ederiz. Bir konunun hükmünü bu kaynaklarda bulamazsak o konuda kendi görüşümüzü belirtiriz.”

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.