İslam’a çağrının yaygınlaşması aşamasında meydana gelen olaylara ilişkin bir tarih şeridi oluşturunuz

İslam’a çağrının yaygınlaşması aşamasında meydana gelen olaylara ilişkin bir tarih şeridi oluşturunuz.

İslamın yaygınlaşma tarih şeridi

Yüce Allah, peygamberliğinin üçüncü yılının sonuna doğru Hz. Muhammed’den İslam dinine çağrıyı açıkça yapmasını istedi. “(Ey Muhammed!) Sana emrolunanı açıkça söyle ve Allah’a ortak koşanlara aldırış etme.” ayetinin gelmesiyle İslam dinine açıktan davet başlamış oldu.

Hz. Muhammed ilk önce yakın akrabalarını evine çağırdı. Kendisinin Allah tarafından peygamber olarak görevlendirildiğini anlatarak onları İslam dinine davet etti. Ancak orada bulunanların büyük bir kısmı bu çağrıyı kabul etmedi.

Peygamberimiz bir süre sonra Kâbe yakınlarında bulunan Safa Tepesi’ne çıkarak halkı buraya davet etti. Toplanan insanlara, “Size şu tepenin arkasında bir düşman ordusunun bulunduğunu haber versem bana inanır mısınız?” diye sordu. Onlar, “Evet inanırız. Çünkü bugüne kadar senin hiçbir zaman yalan söylediğini duymadık.” dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz, “O hâlde biliniz ki Allah beni peygamber seçti. İnsanları İslam dinine davet etmemi emretti. Allah birdir, ondan başka tanrı yoktur.” diyerek onları İslam’a davet etti.

Mekkeliler Hz. Muhammed’in bu çağrısını pek fazla önemsemediler. Bazıları Hz. Peygamber ve arkadaşları ile alay ederek onları küçümsediler. Ancak Hz. Muhammed insanları İslam dinine davet etmekten vazgeçmedi. Gün geçtikçe İslam’ı kabul edenlerin sayısı çoğalıyordu. Bu durum putlara tapan müşrikleri rahatsız ediyordu. Müşrikler Hz. Muhammed ve arkadaşlarına kötü davranmaya başladılar.

Hz. Muhammed Mekke dışındaki insanları da İslam’a davet etmeye başladı. Bunu gören Mekkeliler, Peygamberimize ve arkadaşlarına yönelik baskıları artırdılar. Özellikle kimsesiz, yoksul ve güçsüz Müslümanlara daha çok eziyet ve işkence ettiler. Müslümanlara karşı boykot uyguladılar ve onlarla uzun süre alışveriş yapmadılar. Müşriklerin yaptıkları baskılar dayanılmaz hâle gelmişti. Bunun üzerine Peygamberimiz
Habeşistan’da adaletli bir hükümdar olduğunu söyleyerek bazı Müslümanların Habeşistan’a hicret (göç) etmelerine izin verdi. Bu hicret, 615 ve 616 yıllarında gerçekleşti.

Habeşistan hükümdarı Necaşi Müslümanlara çok iyi davrandı. Böylece Müslümanlar burada güvenli bir ortama kavuştular.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.