Fen ve Teknoloji

Ortaokul Fen ve Teknoloji derslerinde ve çalışma kitaplarına, yardımcı olmak için, genel olarak da merak edilen fen konuları sorularına cevap olmak için hazırlanmaktadır.

Demir alüminyum oksijen silisyum bakır altın gümüş kükürt neon çinko

Demir, alüminyum, oksijen, silisyum, bakır, altın, gümüş, kükürt, neon, çinko, klor elementlerinin günlük yaşamdaki kullanım alanlarını araştırınız. Araştırma sonuçlarını öğrenci çalışma kitabının 38. sayfasındaki tabloya yazıp sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Demir Canlıların yaşamı için son derece önemli bir element olan demir, hemoglobinin yapısında bulunur ve oksijenin taşınmasında rol oynar. Saf demir ya da çeşitli demir bileşikleri, […]

Elementlerin özelliklerini yaygın iyon yükü elektron dizilimi atom numarası metal veya ametal olması gibi araştırınız

Tablo 3.1’de verilen elementlerin özelliklerini (yaygın iyon yükü, elektron dizilimi, atom numarası, metal veya ametal olması gibi) araştırınız. Her element için küçük kartlar hazırlayarak belirlediğiniz özellikleri bu kartlara yazınız. Benzer özelliğe sahip elementleri gruplandırınız. Her gruptaki elementlerin atom numaraları arasındaki farkları bulup listeleyiniz. Listelediğiniz grupları, atom numarası küçük olan elementten başlayarak alt alta ve her […]

Elementlerin periyodik sistem adı verilen cetveldeki sıralamaları nasıl yapılmıştır?

Elementlerin periyodik sistem adı verilen cetveldeki sıralamaları nasıl yapılmıştır? Periyodik çizelge, benzer kimyasal ve fiziksel özellikleri olan elementlerin birlikte gruplandırıldıkları bir çizelgedir. Elementler gruplandırılırken oda şartlarındaki fiziksel hal, sertlik-yumuşaklık, iletkenlik, kararlılık, iyon yükü gibi özellikleri dikkate alınır. Periyodik tabloda benzer özelliğe sahip elementler alt alta dizilmiştir. Her elementin özelliklerini ayrı ayrı belirlemek yerine, periyodik tablodaki yerine […]

Kimyasal bağ çeşitleri nelerdir?

Kimyasal bağ çeşitleri nelerdir? Maddeleri oluşturan iyonlar ile moleküllerdeki atomlar birbirine yakın bir şekilde durur. Örneğin su ve oksijen molekülleri atomların, tuz ise zıt yüklü iyonların birbirine yakın durmasıyla oluşmuştur. Maddeyi oluşturan zıt yüklü tanecikler ile molekülü oluşturan atomların bir arada durmasını sağlayan bir çekim kuvveti vardır. Bu çekim kuvveti “kimyasal bağ” olarak adlandırılır. 1- iyonik bağ […]

Element ve bileşikler kısaca nasıl gösterilir?

Element ve bileşikler kısaca nasıl gösterilir? Doğada özellikleri birbirinden farklı çok sayıda madde vardır. Bu maddelerin çok azı doğada element olarak bulunurken pek çoğu bileşik ve karışımlar halindedir Farklı atomlar bir araya gelerek yeni maddeleri oluştururlar. Bu oluşum sırasında bir kısım atomlardaki bağlar birbirinden ayrılır ve yeni bağlar oluşur. Farklı elementlere ait atomların belli oranlarda bir araya […]

Molekül iyon element ve bileşik kavramları hakkında neler biliyorsunuz?

Molekül, iyon, element ve bileşik kavramları hakkında neler biliyorsunuz? Molekül Aynı veya farklı türdeki birden fazla atomun bir araya gelmesiyle oluşan atom kümesi. Aynı molekülü oluşturan atomlar birbirine daha yakınken farklı moleküllerde bulunan atomlar birbirinden daha uzaktır. İyon Kararlı yapıda olmayan atomların, kararlı yapıdaki atomların elektron dizilimine ulaştığında iyon olarak adlandırıldığını, elektron alanlara “anyon”, elektron verenlere […]

Atom Nedir?

Atom Nedir? Maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük birimine atom denir. Aynı molekülü oluşturan atomlar birbirine daha yakınken farklı moleküllerde bulunan atomlar birbirinden daha uzaktır. Birbiri ile temas halinde olan atomlara bağlı atomlar denir. Bağlı atomlar molekülleri oluşturur. Molekülü oluşturan atomları bir arada tutan bir etkileşim vardır. Peki bağlı atomlardaki bu etkileşimin moleküller […]

Ülkemizde kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmi/özel kurum ve sivil toplum kuruluşları

Ülkemizde kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmi/özel kurum ve sivil toplum kuruluşlarının neler olduğunu ve bu kuruluşların çalışmaları hakkında araştırma yapınız. Araştırma sonuçlarınızı sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. Makine Ve Kimya Endüstrisi Kurumu 08/06/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bir İktisadi Devlet Teşekkülü olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu; kalkınma […]

Atık suların arıtımı nasıl yapılır?

Arkadaşlarınızla sınıfta gruplar oluşturunuz. Atık suların arıtımı nasıl yapılır? konusu hakkında grup arkadaşlarınızla araştırma yapınız. Atık suların arıtımına yönelik bir model tasarlayınız. Modelinizle ilgili malzemeleri belirleyerek temin ediniz. Atık suların arıtımına yönelik malzemeleri kullanarak bir model hazırlayınız. Modelinizi deneyerek ön hazırlık yapınız. Daha sonra yaptığınız modeli sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. Atık Su Arıtma Yöntemleri Atık su […]

Kaynakların etkili kullanımı bakımından geri dönüşümün önemini arkadaşlarınızla tartışınız.

Kaynakların etkili kullanımı bakımından geri dönüşümün önemini arkadaşlarınızla tartışınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Geri dönüşüm: Kâğıt, cam, plastik ve metal gibi maddelerin diğer maddeler ile birlikte atılmadan ayıklanması ve bunların yeni bir ürün gibi tekrar kullanılmasıdır. Geri dönüşümün önemini – Geri kazanımla, doğal kaynaklarımız korunur, enerji tasarrufu sağlanır, ekonomiye katkı sağlanır, çöplüğe giden atık miktarı azalır […]

Sayfa 28 of 109« İlk...1020...2627282930...405060...Son »