Sevgi ve hoşgörünün toplumsal ilişkilere ne gibi olumlu katkıları vardır?

Sevgi ve hoşgörünün toplumsal ilişkilere ne gibi olumlu katkıları vardır? Sınıfınızda tartışınız. 

Sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu toplumlarda, birlik ve düzen olur. Toplumdaki herkes, bir amaç ve hedef uğrunda hareket ederler. Herkes birbirine sevgi ile yaklaştığı için, kavga çekememezlik olmaz, güvenli ve huzur içinde bir toplum olur.

Alevilik hakkında neler biliyorsunuz?

Alevilik-Bektaşilik, toplumumuzda yaygın olan başlıca tasavvufi yorumlardan biridir. Alevi kelimesi sözlükte ; Ali’ye mensup, Ali’ye ait vb. anlamlara gelir. Dini bir kavram olarak ise Alevi; Hz. Ali’nin yanında olan ve ona bağlı kişi demektir.

Alevilik-Bektaşilik, daha çok Türk toplumuna özgü tasavvufi bir düşünce akımıdır. Bu akımın Türk toplumunda hızla yayılmasının nedeni, Bektaşi babalarının halk içinden çıkmış olmaları; sade, basit bir hayat sürdürmeleri, dinimizin sevgi, hoşgörü, merhamet ve kolaylık gibi ilkelerini ön plana çıkarmalarıdır.

Ünlü mutasavvıf ve düşünürümüz Hacı Bektaş Veli’nin, Alevilik-Bektaşilik düşüncesinin gelişmesinde önemli etkisi olmuştur. Ahmet Yesevi’nin dervişlerinden biri olan Hacı Bektaş Veli, onun fikirlerinden etkilenmiştir. Horasan’dan gelip Kırşehir civarına yerleşmiş, Anadolu’da İslam’ın ve Türk İslam kültürünün, benimsenip yaygınlaşması için çalışmıştır. Bu ünlü mutasavvıf, 1270 yılında Nevşehir’de vefat etmiştir.

Hacı Bektaş Veli, ileri sürdüğü görüş ve düşüncelerle insanları etkilemiş, onlara Hz. Ali ve ehl-i beyti sevmeyi öğütlemiştir.

Onun düşünceleri zamanla sistemleştirilmiş ve Bektaşilik akımının temelini oluşturmuştur. Alevilik-Bektaşilikte; sabır, şükür, hayâ, cömertlik, edep, korku, perhiz, ilim, marifet ve kendini bilmek
gibi özellikler önemli bir yer tutar. Tevazu sahibi olmak, insanları ayıplamamak, hiçbir varlığa kötü gözle bakmamak, sır saklamak, Allah’a niyazda bulunmak da Alevilik-Bektaşilikte önem verilen başlıca ahlaki özellikler arasında yer alır.

Alevilik-Bektaşilikte ehl-i beyt sevgisine önem verilir. Özellikle Hz. Ali, Hz. Fatma, Hz. Hasan ile Hz.
Hüseyin’e büyük sevgi beslenir ve saygı duyulur. On iki imam inancının da Alevilik-Bektaşilikte önemli yeri vardır.

Alevilik-Bektaşilikte ahlaki değerlere ayrı bir önem verilir. Örneğin Alevilikte dostluk ve misafirperverliğin mühim bir yeri vardır. Bu düşünce akımında küçüklerin büyüklere saygı göstermesine dayanan bir eğitim anlayışı hâkimdir. Alevilikte öfkeden kaçınmak, sabırlı olmak, iyilik yapmak önem verilen değerlerdendir.

Toplumumuzda yaşayan Alevi vatandaşlarımız arasında “Eline, beline, diline sahip olmak” ilkesi en çok önem verilen ahlaki değerlerdendir. Şartlar ne olursa insanların bu ilkeye uyması esas kabul edilir.

Alevilik-Bektaşilikte insan sevgisi temel esaslardan biridir. Sevgi, saygı, barış, hoşgörü gibi ilkelerin yaygınlaşması da istenir. İnsana saygı, en önemli ahlaki ilkelerden biri kabul edilir. Kin, intikam, nefret, düşmanlık gibi kötü duygulardan kaçınılması üzerinde önemle durulur.

Bektaşiliğe göre iyilik, fazilet ve Allah sevgisi insan için temel amaç olmalıdır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.