Kibirli olmanın niçin kötü bir davranış olduğunu büyüklerinizden sorarak öğreniniz.

Kibirli olmanın niçin kötü bir davranış olduğunu büyüklerinizden sorarak öğreniniz. Büyüklenmek, kişinin kendisini başkalarından üstün tutması, özel ve ayrıcalıklı görmesidir. Kibir aynı zamanda kendini beğenerek başkalarını küçümsemektir.

Her insanın imkanları, kabiliyetleri farklı olabilir. Hiç kimse malına, mülküne, makamına, güzelliğine, çocuklarının çokluğuna, bilgisine güvenerek büyüklenmemelidir. Yunus Emre bu hususu, “Mal sahibi mülk sahibi / Hani bunun ilk sahibi? / Mal da yalan mülk de yalan / Var biraz da sen oyalan.” sözüyle ifade etmiştir.

Dinimizin sakınmamızı istediği kötü davranışlardan biri de kibirdir. Büyüklenen kimseler, en güzel şeyleri daima kendilerine layık görürler. Hata yaptıklarını kabul etmezler. Servetleri, şöhretleri, bilgileri ve fiziki güzellikleriyle övünürler. Ama onlar bir gün bunları kaybedebileceklerini hiç düşünmezler. Kibir kötü bir davranıştır. İlk örneğini iblis sergilemiştir. Bu hususta Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur: “Hani biz meleklere: Ademe secde edin, demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O, yüz çevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kafirlerden oldu.” Bakara suresi, 34. ayet.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.